Vitaal ouder worden

Er wordt steeds meer van mensen verwacht dat zij langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale omgeving en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond vitaal en plezierig ouder worden in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormen van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Gemeente zet in coalitieakkoord in op aanpak tekort sociaal domein

Verschillende gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor het sociaal domein hebben voor de komende jaren plannen gemaakt om...

Nieuws |

13.000 jongeren na de zomer aan slag binnen maatschappelijke diensttijd

In de afgelopen maanden konden organisaties hun plannen indienen en daaruit zijn 38 projecten gekozen die vanaf medio september...

Nieuws |

Subsidie voor proeftuin maatschappelijke diensttijd: de tweede ronde

Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw opent een tweede tranche. De deadline voor het indienen van een...

Nieuws |

Oproep: vernieuwend aanbod in dagbesteding

Dagbesteding is voor veel ouderen een manier om zin te geven aan hun leven. Deelnemers kunnen er vaardigheden ontwikkelen of behouden,...

Nieuws |

Oproep: sociaal werker gezocht voor deelname aan workshop Kwetsbare ouderen in 1e lijn

Voor een analyse van de informatiebehoefte rond zorg voor ouderen zoekt InEen (branchevereniging voor de georganiseerde 1e lijn) zorg- en...

Nieuws |

PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein: Meedoen naar vermogen.

VNG, in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw in Rotterdam, Eindhoven, Zwolle.

Nieuws |

Doelen van de Hervorming Langdurige Zorg deels behaald; herbezinning gewenst

De rapportage van het SCP geeft voor Sociaal Werk Nederland een herkenbaar beeld. De transformatie in zorg en welzijn is ingezet,...

Nieuws |

Wat we doen rond ouderen? Heb je even?

Nienke Kuyvenhoven over de groeiende aandacht voor sociaal werk in ouderenzorg. ‘Bijna wekelijks krijgen we een verzoek om...

Nieuws |

Minister De Jonge (VWS) presenteert programma Langer Thuis

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te...

Nieuws |

Ouderenmishandeling nauwelijks afgenomen

Minister De Jonge geschokt door uitkomsten van groot landelijk onderzoek. Zeker 1 op de 20 senioren is slachtoffer van...