Nieuwsbericht

Onderzoek RIVM naar samenwerking in vroegsignalering ouderen

Nienke Kuyvenhoven
8 mei 2018 | 1 minuut lezen

Onlangs heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek afgerond naar de samenwerking in vroegsignalering van kwetsbare ouderen.

De rapportage is gericht op beleidsmakers, onderzoekers, professionals in zorg en welzijn en andere betrokkenen bij zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen. In een clickable factsheet geven de onderzoekers aanknopingspunten voor het verbeteren van samenwerking.