Nieuwsbericht

Maatschappelijke Diensttijd: eerste tranche deadline 1 mei

17 april 2018 | 4 minuten lezen

Een sterke samenleving biedt ruimte voor ontplooiing. En in een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar. Vanuit die gedachte ontwikkelt het kabinet de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Om hen optimaal de kans te bieden betrokken te zijn bij de samenleving.

Op 18 mei organiseert het ministerie van VWS de tweede Conferentie Maatschappelijke Diensttijd. De eerste conferentie was gericht op het ophalen van punten waaraan de Maatschappelijke Diensttijd zou moeten voldoen. Deze tweede dag staat in het teken van het uitwisselen en uitwerken van HOE je het concreet kan organiseren. 

Proeftuinen
Deze eerste oproep binnen het actieprogramma maatschappelijke diensttijd biedt experimenteerruimte voor organisaties binnen proeftuinen. De proeftuinen hebben een stevige omvang en bereik. Ze worden gevormd door organisaties die aantoonbaar ervaring hebben in het samen met jongeren maatschappelijke activiteiten en projecten organiseren. Of organisaties die de groep vrijwilligers met deze subsidie verbreden naar jongeren.

De proeftuinen kunnen zich richten op diverse aspecten. Denk aan de opzet (o.a. omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren), of wervingsmethoden waarbij bijvoorbeeld ook jongeren worden bereikt die doorgaans niet eenvoudig te bereiken zijn.

Onderwerpen

  • Maatschappelijke Diensttijd
  • Jongeren
  • Proeftuinen
  • Vrijwillige inzet

LET OP: Voorwaarde voor indienen plan is de aanmelding van uw aanvraag vóór 1 mei 2018 om 12:00 uur. Mail amd@zonmw.nl met een korte beschrijving (1 alinea)  wat het plan van aanpak behelst en wie daarbij betrokken zijn. Zonder deze aanmeldingsmail, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Deadline voor het indienen plan: 22 mei 2018, 12.00 uur

Deze call is onderdeel van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd.
Lees hier de volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Subsidieoproep MD 1e tranche def (pdf) 129 KB
Let op: Deadline voor het aanmelden van uw aanvraag is 1 mei 2018 om 12:00 uur. Mail amd@zonmw.nl met een korte beschrijving wat het plan van aanpak behelst en wie daarbij betrokken zijn. Zonder deze aanmeldingsmail, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Onderdeel van programma
Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Deadline 22 mei 2018, 12.00 uur Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep Subsidieoproep MD 1e tranche def (pdf) 129 KB.

Samenvatting subsidieoproep

Doel subsidieoproep
Deze eerste oproep binnen het actieprogramma maatschappelijke diensttijd biedt experimenteerruimte voor organisaties binnen proeftuinen. De proeftuinen hebben een stevige omvang en bereik. Ze worden gevormd door organisaties die aantoonbaar ervaring hebben in het samen met jongeren maatschappelijke activiteiten en projecten organiseren. Of organisaties die de groep vrijwilligers met deze subsidie verbreden naar jongeren. De proeftuinen kunnen zich richten op diverse aspecten. Denk aan de opzet (o.a. omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren), of wervingsmethoden waarbij bijvoorbeeld ook jongeren worden bereikt die doorgaans niet eenvoudig te bereiken zijn.

Wat kan worden aangevraagd?
De subsidie die deze ronde aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt minimaal € 100.000,- en maximaal € 1.000.000,- per subsidieaanvraag. De looptijd van een gehonoreerd project is deze subsidieronde maximaal 18 maanden. Deze oproep is uitsluitend bedoeld voor projecten met een landelijk, regionaal of grootstedelijk bereik. Het project kent daarom een bredere toepassing. Dat betekent dat eigenstandige, kleinschalige activiteiten niet voor subsidie in aanmerking komen.

Randvoorwaarden
De proeftuinen hebben een stevige omvang en bereik. Ze worden gevormd door organisaties die aantoonbaar ervaring hebben in het samen met jongeren maatschappelijke activiteiten en projecten organiseren. Of organisaties die de groep vrijwilligers met deze subsidie verbreden naar jongeren. 

Wie kan aanvragen?
Eén of meerdere organisaties zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doel nastreven en waarbinnen aantoonbaar expertise aanwezig is op het gebied van werven, matchen, het bieden van een passend aanbod en het begeleiden van jongeren worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij deze organisatie(s) is reeds sprake van vrijwillige maatschappelijke inzet (van jongeren). Organisaties met winstoogmerk zijn uitgesloten van het aanvragen van subsidie, maar mogen wel onderdeel uitmaken van de proeftuin, mits zij hiermee geen economisch gewin nastreven.

Budget
De subsidie die aangevraagd kan worden, bedraagt deze ronde minimaal € 100.000,- en maximaal € 1.000.000,- per subsidieaanvraag. De looptijd van de proeftuin bedraagt maximaal 18 maanden.

Aanvraag indienen
U kunt tot 22 mei 2018; 12.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. Download alle informatie
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep is te downloaden als pdf. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. 
Maatschappelijke Diensttijd 1e tranche (pdf) 129 KB

SUBSIDIE AANVRAGEN

Veelgestelde vragen

Vragen? bel het ministerie: Contact
Heeft u een vraag en staat uw antwoord niet bij de 'veelgestelde vragen over subsidie'? Neem dan contact op met het programmasecretariaat, Nicole den Heijer. Voor technische vragen over ProjectNet neemt u contact op met de Servicedesk.

Nicole den Heijer Programmasecretaresse +31 70 349 52 45 amd@zonmw.nl
Servicedesk ProjectNet servicedesk +31 70 349 51 78 projectnet@zonmw.nl

De NOV organiseert op 3 mei voor vrijwilligersorganisaties een werkatelier 'Hoe maak je een goed plan Maatschappelijke Diensttijd?' 

Kamerbrief Maatschappelijke Diensttijd.