Nieuwsbericht

Primeur: ook zorgorganisatie getoetst voor sociaalwerkactiviteiten

4 april 2019 | 3 minuten lezen

Sinds januari van dit jaar heeft al een dozijn sociaalwerkorganisaties bewezen dat zij voldoen aan de eisen voor het nieuwe Kwaliteitslabel Sociaal Werk. En dat niet alleen: ook Santé Partners heeft als fusieorganisatie met zorg als hoofdactiviteit het certificaat gekregen voor haar activiteiten op sociaalwerkgebied. Edwin Luttik (senior adviseur kwaliteit, professionalisering en opleiding bij Sociaal Werk Nederland): ‘Santé Partners is een voorloper. Ook zij durfden vroegtijdig te kiezen voor dit eigentijdse kwaliteitslabel.’

Gepuzzel
Santé Partners is voortgekomen uit Vitras en STMR (Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland). Sinds januari 2018 trekken ze samen op in circa 35 gemeenten in Utrecht- en Gelderland-Zuid. De dienstverlening varieert qua inhoud en omvang per gemeente, al naar gelang de contractering.

Certificeerder CIIO heeft in het hele werkgebied het algemeen maatschappelijk werk, Begeleiding Thuis en de jeugdgezondheidszorg getoetst. Daarnaast is in enkele gemeenten gekeken naar onder meer schoolmaatschappelijk werk, sociaalraadsliedenwerk en de dagopvang voor ouderen. Edwin Luttik: ‘Gezien de brede scope en omdat het nog te vroeg was voor volledige integratie van werkwijzen was het voor CIIO soms wel een gepuzzel om een goed beeld te krijgen van de aanpak/werkwijze, afgezet tegen de normen van het label.’

Sterke punten van Santé zijn onder meer de gemotiveerde medewerkers die klantgericht en vernieuwingsbereid zijn en staan voor het werk en de klant. Edwin Luttik: ‘En er zijn ook mooie voorbeelden van innovatie met inbreng van werkers, zoals hun “scrummethodiek” bij Begeleiding Thuis.’

Nog vijf Kwaliteitslabels uitgereikt
Naast Santé zijn de afgelopen weken nog eens vijf organisaties opgegaan voor het label. Zo reikte Lex Staal (directeur van Sociaal Werk Nederland) het certificaat uit aan directeur-bestuurder Annerieke van der Vegt van ElkWelzijn (Culemborg). Ook Mens en Welzijn Voorst, Vivenz, HalteZ en MD Flevoland zijn nu opgenomen in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk.

In Breda en Drenthe vonden de afgelopen maand informatiebijeenkomsten plaats over het Kwaliteitslabel, georganiseerd door Sociaal Werk Nederland, certificeerder CIIO en een aantal recentelijk gecertificeerde lidorganisaties. Ruim 40 organisaties gaven acte de présence.

Op grond van de eerste toetsing van de wijkteams van Minters in Vlaardingen staat bovendien een pilot op de rol over hoe je ook andersoortig georganiseerde wijkteams aan het Kwaliteitslabel Sociaal Werk kan toetsen.

Kwaliteitslabel versterkt vakmanschap
Certificering volgens het Kwaliteitslabel blijkt vaak te leiden tot meer inzet van organisaties op professionalisering, aldus Edwin Luttik. ‘Op 31 maart stopte het programma Sociaal Werk Versterkt. Binnen dit programma hebben we een heleboel instrumenten ontwikkeld die direct bruikbaar zijn voor leden die vanuit het Kwaliteitslabel aan de slag gaan met vakmanschap. We hebben een beroepscompetentieprofiel, een beroepscode en een register sociaal werk ontwikkeld. Dat alles helpt organisaties om hun professionals te stimuleren om met vakmanschap aan de slag te gaan, zeker in combinatie met praktische tools als de competentiewijzer en de nieuwe onlinetool leren in sociaal werk.’

Sociaal Werk Nederland wil lidorganisaties daar graag bij blijven helpen. Edwin Luttik: ‘Er zijn diverse ondersteuningsvormen beschikbaar om aandacht te besteden aan bijvoorbeeld ethiek of competentieontwikkeling van professionals en teams. Leden die hierover door willen praten kunnen contact met mij opnemen.’

Lid wordenContact