Nieuwsbericht

Doe ook mee aan de Benchmark Sociaal Werk

5 maart 2024 | 3 minuten lezen

Wil je als sociaalwerkorganisatie meer inzicht in bijvoorbeeld je personeelskosten, productiviteit, overhead, tarieven en financiële positie? En hoe deze data zich verhouden tot die van vergelijkbare organisaties? Doe dan mee aan de Benchmark Sociaal Werk, ontwikkeld door adviesbureau Berenschot in samenwerking met Sociaal Werk Nederland. Dit instrument helpt om diverse parameters te kaart te brengen, te vergelijken en optimaliseren. We nodigen onze leden van harte uit om deel te nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 15 april a.s.

Waarom een Benchmark Sociaal Werk?
Zowel sociaalwerkorganisaties als opdrachtgevers streven naar goede en betaalbare dienstverlening. Maar wat is precies ‘goed’ en ‘betaalbaar’? Inzicht in de kostprijs en effecten (outcome) van dienstverlening is vaak nog beperkt voorhanden, net als gevalideerde en eenduidige kengetallen. Terwijl deze stuurinformatie kan helpen om de eigen bedrijfsvoering te verbeteren én gesprekken met opdrachtgevers beter, proactiever en meer datagedreven te kunnen voeren.

Lex Staal, directeur-bestuurder Sociaal Werk Nederland:


De financiering van onze sector staat onder druk. Benchmarkgegevens helpen organisatie om te laten zien hoe efficiënt en effectief ze zijn: een stevig instrument naar financiers.

De waarde én zeggingskracht van de benchmark en de referentiecijfers die daaruit voortkomen, wordt uiteraard groter naarmate meer aanbieders deelnemen.

Meedoen aan de benchmark biedt deelnemers:

  • gedetailleerd inzicht in de opbouw van hun bedrijfsvoering, kostprijzen, tarieven en opbrengsten;
  • sectorbrede én specifieke referentiecijfers over verschillende parameters zoals functiemix, personeelskosten, productiviteit, verhouding vast/flexibel, overhead, kostprijzen, tarieven, opbrengsten en financiële positie;
  • concrete adviezen om deze parameters te optimaliseren; en
  • gedeelde kennis, inzichten en best practices.

Hierbij vindt zo goed als mogelijk aansluiting plaats op relevante ontwikkelingen zoals indexering, IZA, GALA en WOZO.

Elke deelnemer ontvangt een eigen rapportage. Daarnaast stelt Berenschot een sectorbeeld op met waardevolle data voor een sterke landelijke positionering van het sociaal werk. Uiteraard worden de resultaten van individuele organisaties nooit gedeeld en trekt Berenschot samen met jou op.

Welzijnskwartier deed afgelopen jaar al mee aan de benchmark. Directeur-bestuurder Gwen Spies: “Nee, niet al onze impact is in harde cijfers uit te drukken. Daarom houden we allemaal zo van een beetje tellen en veel vertellen. Maar als we nog professioneler willen worden en minder een welzijnscalimero willen zijn, moeten we toch echt vaker met de billen bloot. En onszelf ten minste met elkaar vergelijken. Daarom is deze benchmark zo nuttig.”

Naar een sectorbreed, meerjarig kwaliteitsinstrument
Adviesbureau Berenschot heeft een goede reputatie in het meten, benchmarken en optimaliseren van de bedrijfsvoering en kostprijzen, onder meer bij sociaalwerkorganisaties. In diverse sectoren is ervaring opgedaan met benchmarkonderzoeken voor o.a. gemeenten, grote zorgaanbieders en (leden van) brancheorganisaties als Valente, de Vlaamse CAW-groep, de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl en Associatie Hospicezorg Nederland. In al deze onderzoeken is gewerkt vanuit het Berenschot benchmarkmodel dat samen met aanbieders in zorg en sociaal werk is ontwikkeld.

Marvin Hanekamp, managing director bij Berenschot: “In 2023 hebben we samen met een groep van 21 aanbieders van Sociaal Werk én Sociaal Werk Nederland een kostprijsmodel en een daarop gebaseerde benchmark ontwikkeld. Dit maakte het mogelijk om op uniforme wijze kostprijzen te berekenen én te vergelijken. Daarmee was dit het eerste onderzoek dat op dergelijke schaal op een objectieve en eenduidige wijze inzicht geeft in de hoogte en samenstelling van de kostprijzen voor Sociaal werk. Hierdoor kunnen gesprekken met gemeenten over tarieven gevoerd worden op basis van gevalideerde en op het product toegesneden gegevens.”

Inzet is een benchmarkinstrument dat prestaties op het vlak van financiën en kwaliteit duurzaam en eenduidig in kaart brengt. De bedoeling is het instrument in de komende jaren verder door te ontwikkelen en uit te breiden, in lijn met het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en het KPI-model die door steeds meer sociaalwerkorganisaties worden gebruikt. Deelnemende organisaties vormen met elkaar een benchmark community, waarin het elkaar kennen, van elkaar leren en elkaar helpen centraal staan.

Proces, kosten en aanmelding
Op de website van Berenschot en in de uitnodigingsbrief onderaan deze pagina vind je meer informatie over het traject, de stappen die worden doorlopen en de kosten voor deelname. Op maandagmiddag 25 maart a.s. wordt de benchmark toegelicht in een online informatiebijeenkomst (via MS Teams, vooraf aanmelden is niet nodig). Inschrijven voor de benchmark kan tot uiterlijk maandag 15 april a.s. via deze link.

Neem in geval van vragen contact op met Marvin Hanekamp en Jorine Rabius van Berenschot. Je kunt ook contact opnemen met Marcel Mathijssen, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland.

Klik hier voor meer informatie over het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk of meld je aan voor de introductiebijeenkomst op 4 juni a.s.

Lees ook het nieuwsbericht
Maak de impact van sociaal werk inzichtelijk met KPI-model en Impactkaart