Nieuwsbericht

Maak de impact van sociaal werk inzichtelijk met KPI-model en Impactkaart

9 november 2022 | 2 minuten lezen

Om meer inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde en impact van sociaal werk kunnen sociaalwerkorganisaties nu twee hulpmiddelen inzetten: het KPI-model en de Impactkaart. De twee tools maken het mogelijk om gericht bij te sturen en dragen zo bij aan kwaliteitsverbetering. Voor opdrachtgevers kun je beter inzichtelijk maken wat de werkelijke impact is van projecten en interventies. De continuïteit van projecten en de financiering ervan worden hiermee bevorderd.

KPI-model: inzicht in impact, activiteit en kwaliteit
Het KPI-model richt zich vooral op het meten en monitoren van effecten van verschillende interventies van een organisatie. KPI’s (Key Performance Indicators) worden gebruikt om prestaties ten opzichte van een bepaald doel te meten. Je houdt ze in de gaten om te zien wat in je organisatie goed of minder goed gaat. Het KPI-model helpt zo om duurzaam te werken aan kwaliteit en om het gesprek aan te gaan met de opdrachtgever. Het KPI-model is eenvoudig te gebruiken: kies de KPI's die voor jouw organisatie het belangrijkst zijn en registreer die zoveel mogelijk in je eigen systeem. Door je activiteiten te koppelen aan het KPI-model, kan je de effecten ervan volgen. Hierdoor zie je of je de doelen aan het bereiken bent of dat bijsturing nodig is.
> Bekijk hier het KPI-model

Impactkaart: maatschappelijk rendement in kaart
De continuïteit van financiële middelen is een belangrijk aandachtspunt binnen sociaal werk. Met de Impactkaart breng je het maatschappelijk rendement van sociaalwerkprojecten in kaart. De Impactkaart toont achteraf de maatschappelijke impact aan de hand van kosten en baten én arbeidsmarkteffecten. Met de Impactkaart kun je het rendement per interventie berekenen, zowel bij de voorbereiding als in de evaluatiefase. Vooral de arbeidsbesparing in andere sectoren als gevolg van de interventies is niet eerder zo duidelijk zichtbaar gemaakt. In een oogopslag zie je hoeveel een sociaalwerkproject aan personele inzet bespaart bij onder andere politie en justitie, gezondheidszorg en schuldhulpverlening.
> Bekijk hier de Impactkaart

Bevorderen van continuïteit en kwaliteit van sociaal werk

Deze twee tools bevorderen de continuïteit en kwaliteit van sociaal werk. De Impactkaart is ontwikkeld door Sociaal Werk werkt! en het KPI-model door Sociaal Werk Nederland. Beide tools kwamen tot stand in nauwe samenwerking met sociaalwerkorganisaties. Wat het KPI-model en de Impactkaart gemeen hebben? Je kunt ze allebei gebruiken in het gesprek met opdrachtgevers, zoals gemeenten. De tools vullen elkaar aan. Hiermee komt het bereiken van het uiteindelijke doel dichterbij: laten zien dat investeren in sociaal werk loont.

Handige links: