Armoede en bestaanszekerheid

Sociaal werkers staan dicht bij mensen. Hierdoor zijn ze in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en snel ondersteuning te bieden. Dat is waar mensen in armoede mee geholpen zijn. Het doorbreekt de intergenerationele armoedespiraal en verergering van problematiek. In plaats van curatie – symptoombestrijding met financiële noodsteun en voedselbanken – is in elke wijk een stevige (vroeg)signalerings- en preventieaanpak nodig. Een aanpak waardoor mensen in beeld komen vóórdat problemen uit de hand lopen. Hierdoor neemt ook de instroom in (jeugd)zorg en GGZ af.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Nederland heeft bijna een miljoen armen

Dit blijkt uit de publicaties 'Armoede in Kaart 2018' en 'De SCP-methode voor het meten van armoede: herijking en...

Nieuws |

Effect lokaal armoedebeleid is onduidelijk

Onderzoek van de Rekenkamer van Lelystad: gemeenten weten niet wat hun armoedebeleid oplevert. Ook hanteren ze een te smalle...

Nieuws |

In de Veenkoloniën krijg je het niet snel beter dan je ouders

Nieuwsuur over onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG); waarom blijven sommige kinderen net zo arm als hun ouders?

Nieuws |

Banken gaan vroegsignaleren en zo helpen schulden bij consumenten te voorkomen

Unieke publiek-private samenwerking: de NVB is onder meer in gesprek met Moedige Dialoog (Sociaal Werk Nederland en Rabobank).

Nieuws |

Koningin Máxima lanceert unieke privaat-publieke samenwerking SchuldenlabNL

SchuldenlabNL wil als samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen Nederland schuldenzorgvrij maken. Mmv...

Nieuws |

Kind in arme wijk heeft bij geboorte al hogere zorgkosten

Researchredactie RTL Nieuws analyseerde de zorgkosten van kinderen op basis van gegevens van de zorgverzekeraars (via de databank...

Nieuws |

Vrijwilligheid wordt duur betaald!

Schuldenexpert André Moerman windt er in zijn column geen doekjes om: ‘De huidige schuldhulpverlening is compleet...

Nieuws |

Aandacht voor cliënten in de opvang/beschermd wonen in Schouders Eronder-tournee

Laat kwetsbare mensen eerder en makkelijk toe in schuldhulptrajecten, versterk (hulp rond) financiële zelfredzaamheid!

Nieuws |

Interview met Elisabeth Babcock, mobility Mentoring

De verdeling is nu heel veel mensen in armoede, en een paar mensen met heel veel geld. Ik zou graag weer een grotere middenklasse...

Nieuws |

Call! Schouders Eronder stelt een impulsbudget beschikbaar om onderzoek te stimuleren (5 nov.!)

Voor betere schuldhulpverlening is meer (toegepast) onderzoek nodig, mbt de vertaling en verbinding naar de praktijk.