Armoede en bestaanszekerheid

Sociaal werkers staan dicht bij mensen. Hierdoor zijn ze in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en snel ondersteuning te bieden. Dat is waar mensen in armoede mee geholpen zijn. Het doorbreekt de intergenerationele armoedespiraal en verergering van problematiek. In plaats van curatie – symptoombestrijding met financiële noodsteun en voedselbanken – is in elke wijk een stevige (vroeg)signalerings- en preventieaanpak nodig. Een aanpak waardoor mensen in beeld komen vóórdat problemen uit de hand lopen. Hierdoor neemt ook de instroom in (jeugd)zorg en GGZ af.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Kabinet pakt problematische schulden aan

Staatssecretaris Van Ark komt met een breed pakket aan maatregelen. Jacqueline Beekman (Sociaal Werk Nederland): ‘Een mooi...

Nieuws |

Halfjaarlijkse nieuwsbrief voor gemeenten van CBS

Mei 2018 is de nieuwe nieuwsbrief voor gemeenten van het het CBS gepubliceerd.

Nieuws |

Lef en vertrouwen: Divosa Voorjaarcongres 2018

Gaat het ons lukken om te veranderen van systemen centraal naar mensen centraal? Van regels naar vertrouwen?

Nieuws |

Aankondiging belronde tevredenheidsonderzoek Belastingdienst

De Belastingdienst benadert uw organisatie om dienstverlening aan burgers te verbeteren

Nieuws |

Kabinet stopt 'directe financiering' en verbetert kinderopvangtoeslag via Belastingdienst

Staatssecretaris Van Ark van het ministerie SZW heeft besloten te stoppen met de voorbereiding voor de nieuwe financiering van kinderopvang...

Nieuws |

Innoveren door de weerstand heen

Sociaal Werk Nederland presenteerde elf nieuwe gouden gemeenten; bijeenkomst met boeiende betogen van wethouders, Jantine Kriens...

Nieuws |

Spierbundel Moedige Mensen1: vijftien sterke verhalen

Bijeenkomst Moed-en-Morgen in Deventer: samenwerkingsovereenkomst Moedige Mensen2 is getekend. Presentatie Spierbundel Moedige...

Nieuws |

Sociaal Werk Nederland en Rabobank slaan handen ineen

Maatschappelijke publiek- private samenwerking om schulden- en armoedeproblematiek aan te pakken.

Nieuws |

Overheid verwacht te veel van burger

WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) in rapport: meedoen aan de participatiesamenleving is moeilijker dan de...

Nieuws |

Internetconsultatie Breed Moratorium en QuickScan

Reageer zelf en help ons gegevens verzamelen voor betere schuldhulp en branchebrede lobby.