Armoede en bestaanszekerheid

Sociaal werkers staan dicht bij mensen. Hierdoor zijn ze in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en snel ondersteuning te bieden. Dat is waar mensen in armoede mee geholpen zijn. Het doorbreekt de intergenerationele armoedespiraal en verergering van problematiek. In plaats van curatie – symptoombestrijding met financiële noodsteun en voedselbanken – is in elke wijk een stevige (vroeg)signalerings- en preventieaanpak nodig. Een aanpak waardoor mensen in beeld komen vóórdat problemen uit de hand lopen. Hierdoor neemt ook de instroom in (jeugd)zorg en GGZ af.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn; ‘We hebben een andere kijk op mensen gekregen’

Mobility Mentoring is een beproefde Amerikaanse methode om mensen met schulden of andere complexe problemen te ondersteunen.

Nieuws |

Zeven jaar eerder dood: WRR-rapport: gezondheidskloof groeit in Nederland

WRR komt met alarmerend rapport; lageropgeleiden leven korter en zijn ongezonder dan hogeropgeleiden, en deze gezondheidskloof...

Nieuws |

LOSR reageert op voorstel wetswijzigingen beslag- en executierecht

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, heeft gereageerd op het concept wetsvoorstel tot...

Nieuws |

Quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening

De quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening is een middel om meer inzicht te krijgen in de schuldhulpverlening in jouw gemeente. De...

Nieuws |

Duizenden jonggehandicapten mogelijk onder armoedegrens door verlaging uitkering

Uitkeringsinstituut UWV dacht dat 30 duizend jonggehandicapten na de verlaging een beroep zouden doen op een toeslag, maar die...

Nieuws |

Meer begrip door bijeenkomsten voor maatschappelijk dienstverleners

Ruim 300 maatschappelijk dienstverleners hebben in mei en juni kennis, ervaringen en ideeën uitgewisseld met medewerkers van...

Nieuws |

'Deurwaarders verdienden onterecht miljoenen aan arbitragerechtbank e-Court'

Deurwaarders hebben onterecht miljoenen euro's aan kosten in rekening gebracht bij mensen die zij opriepen voor e-Court.

Nieuws |

´Werkgevers vinden het moeilijk naar de financiële situatie van hun medewerkers te vragen´

Maar liefst zo’n tachtig procent van de werkgevers heeft te maken met financiële problemen van hun medewerkers, maar...

Nieuws |

Vijftig aanbevelingen om schuldhulpverlening te verbeteren.

Rapport ‘Knellende schuldenwetgeving’ aangeboden aan Kamercommissie (SZW); André Moerman, Tamara Madern, Nadja...

Nieuws |

Actieplan om positie mensen met licht verstandelijke beperking bij aanpak schulden en werk te verbeteren

Sociaal Werk Nederland en andere organisaties gaan de dienstverlening aan mensen met een LVB verbeteren.