Nieuwsbericht

Kind in arme wijk heeft bij geboorte al hogere zorgkosten

Chris Bos
5 november 2018 | 2 minuten lezen

In wijken en dorpen met veel armoede, stress, werkloosheid en andere problematiek zijn de zorgkosten per kind en zelfs baby’s honderden euro’s hoger dan die van leeftijdsgenootjes elders in Nederland.
Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. Die analyseerde de zorgkosten van kinderen op basis van gegevens van de zorgverzekeraars (via de databank van Vektis). Daarbij is gekeken naar de bij zorgverzekeraars ingediende declaraties van zorgkosten van kinderen tot 12 jaar in bijna 800 verschillende Nederlandse wijken en dorpen.

600 euro verschil per kind
Een doorsnee kind in Roermond en omgeving kost ten opzichte van het landelijk gemiddelde per jaar tot wel 300 euro meer aan zorg. Ze gaan vaker naar de huisarts en de kosten voor medicijnen zijn hoger dan die van een gemiddeld kind in Nederland.
Waar de kosten in Roermond en een groot deel van de rest van de provincie Limburg hoog zijn, kost een gemiddeld kind in Haarlem juist 300 euro minder aan zorg dan gemiddeld. Een verschil van 600 euro met Roermond. Per kind.
De grote gezondheidsverschillen tussen kinderen zie je ook in andere delen van ons land. Ze bestaan al bij de geboorte, blijkt uit de analyse van RTL Nieuws. Tussen baby’s in de meest 'gezonde' en meest 'ongezonde' wijken loopt het verschil in zorgkosten soms wel op tot 1000 euro per kind per jaar.

Onacceptabel
Huisarts en professor gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh van de Radboud Universiteit noemt de verschillen onacceptabel. De problemen en leefstijl van ouders leiden bij kinderen vaker tot ziekten als overgewicht, suikerziekte en astma. Volgens de professor kan niet zomaar van deze ouders verwacht worden dat zij hun kind gezonder moeten opvoeden. "Voor veel ouders in moeilijke omstandigheden is het niet mogelijk om een gezond opvoedingsklimaat te creëren. Daar hebben ze ondersteuning voor nodig."

WRR: gezondheidskloof groeit
De uitkomsten stroken met eerdere onderzoeken naar de relatie tussen geldgebrek een gezondheid. Zo concludeerde de WRR onlangs dat de gezondheidskloof in Nederland groeit. ‘Mensen met structureel geldgebrek krijgen vijftien jaar eerder te maken met ziekteklachten door chronische stress,’ stelde hoogleraar Maria van den Muijsenbergh in een reportage van Nieuwsuur. Dat komt door een combinatie van factoren, waaronder geldzorgen, eenzaamheid en opvoedingsproblemen. ‘Voor hen is overleven belangrijker dan gezond leven.’

Meer preventie nodig
‘We moeten zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Maar daar is niet één oplossing voor,’ zegt Hugo Backx directeur van GGD GOHR Nederland. Er moet meer worden ingezet op preventie. Er gaat veel geld naar het genezen van zieke mensen, terwijl we zouden moeten investeren in het voorkomen van ziekte.’
Sociaal Werk Nederland pleit daarom ook in dit opzicht voor een sterke sociale basis en  wordt daarin gesteund door onder meer de LSA, de landelijke vereniging voor actieve bewoners. De aandacht voor minder draagkrachtige wijken is de laatste jaren ernstig verslapt, het is hoog tijd voor een hernieuwde wijkaanpak.

Lees het hele RTL-artikel