Armoede en bestaanszekerheid

Sociaal werkers staan dicht bij mensen. Hierdoor zijn ze in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en snel ondersteuning te bieden. Dat is waar mensen in armoede mee geholpen zijn. Het doorbreekt de intergenerationele armoedespiraal en verergering van problematiek. In plaats van curatie – symptoombestrijding met financiële noodsteun en voedselbanken – is in elke wijk een stevige (vroeg)signalerings- en preventieaanpak nodig. Een aanpak waardoor mensen in beeld komen vóórdat problemen uit de hand lopen. Hierdoor neemt ook de instroom in (jeugd)zorg en GGZ af.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Schouders Eronder en Hogescholen gaan samen voor betere schuldhulpverlening

Sociaal Werk Nederland, Landelijke Cliëntenraad, NVVK,VNG en Divosa, gaan samen met de Hogescholen voor betere...

Nieuws |

Arjan Vliegenthart directeur Nibud

Arjan Vliegenthart wordt op 1 november directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)

Nieuws |

Financieel Fitte Werknemers - 'niet sexy' wel noodzakelijk!

Op naar 100 lokale netwerken geldstress, armoede en schulden: Bent u nog niet aangesloten? Lees #hoedan.

Nieuws |

Schuldhulp? Nu Doen! 1 jaar Schouders Eronder, een kwestie van kiezen en kennis delen

Interview met programmamanager Christophe Geuskens over resultaten en innovatieve aanpakken in de schuldhulpverlening. En: blok 6...

Nieuws |

LOSR reageert op wetsvoorstel adviesrecht schuldenbewinden

De LOSR heeft gereageerd op het wetsvoorstel 'adviesrecht gemeenten bij schulbewinden'. Dit wetsvoorstel introduceert het recht voor gemeenten...

Nieuws |

'Eigen kracht' is beleidsverhaal dat niet strookt met de werkelijkheid

Gemeenten willen dat hulpbehoevende burgers hun eigen netwerk inzetten. In de praktijk lukt dat bijna nooit, toont onderzoek aan.

Nieuws |

Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

Vervolgonderzoek Nationale Ombudsman: schuldhulpverlening iets beter, maar toch nog zorgen over de toegang en traagheid

Nieuws |

Schouders Eronder Kennisfestival: leren, verbinden, beleven

Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft te maken met schulden en dat aantal groeit, schuldhulpverlening is dus hard nodig.

Nieuws |

Uitkomsten quickscan Sociaal werk en aanpak verwarde personen

In veel gemeenten ontbreekt nog een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Nieuws |

Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn; ‘We hebben een andere kijk op mensen gekregen’

Mobility Mentoring is een beproefde Amerikaanse methode om mensen met schulden of andere complexe problemen te ondersteunen.