Nieuwsbericht

Banken gaan vroegsignaleren en zo helpen schulden bij consumenten te voorkomen

15 november 2018 | 1 minuut lezen

Banken gaan klanten in een zo vroeg mogelijk stadium begeleiden naar de juiste hulp bij schulden om de kans op problematische schulden sterk te verkleinen. Samen met overheden en hulpinstanties steunen zij het initiatief ‘SchuldenlabNL’ dat op 14 november is gelanceerd in aanwezigheid van Koningin Máxima.

Financiële problemen leiden tot veel stress bij consumenten en hebben ook effect op gezinsleden. Circa 2,3 miljoen huishoudens kampen met betalingsachterstanden op uiteenlopende terreinen. 1,4 miljoen huishoudens hebben risicovolle of zelfs problematische schulden. 85% van deze mensen zijn niet bekend bij organisaties die hulp verlenen bij schulden. Gemiddeld duurt het zo’n vijf jaar voor mensen actie ondernemen, waardoor hun schuld is opgelopen tot 42.000 euro bij 15 verschillende schuldeisers. Daarom is het van groot belang om zo vroeg mogelijk actie te ondernemen. Banken gaan hierbij helpen en hebben de ambitie om zoveel mogelijk consumenten tijdig bekend te maken met de juiste hulp.

De NVB gaat hierin samenwerken met SchuldenLabNL, maar is ook in gesprek met bestaande partijen in het terugdringen van de schuldenproblematiek, zoals zoals ‘Geldfit’, ‘Fikks’ en ‘Moedige Dialoog (samenwerking Rabobank en Sociaal Werk Nederland)’.

Voor het kabinet is de aanpak van schulden een van de beleidsprioriteiten. Veel mensen verwachten dat banken hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Jacqueline Beekman (projectleider Moedige Dialoog van Sociaal Werk Nederland): 'Ik ben blij dat de banken definitief deze stap hebben gezet.'