Armoede en bestaanszekerheid

Sociaal werkers staan dicht bij mensen. Hierdoor zijn ze in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en snel ondersteuning te bieden. Dat is waar mensen in armoede mee geholpen zijn. Het doorbreekt de intergenerationele armoedespiraal en verergering van problematiek. In plaats van curatie – symptoombestrijding met financiële noodsteun en voedselbanken – is in elke wijk een stevige (vroeg)signalerings- en preventieaanpak nodig. Een aanpak waardoor mensen in beeld komen vóórdat problemen uit de hand lopen. Hierdoor neemt ook de instroom in (jeugd)zorg en GGZ af.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Kamerdebat GALA: de puzzel is nog niet gelegd

Het werd demissionair staatssecretaris Van Ooijen niet erg moeilijk gemaakt tijdens het Tweede Kamerdebat op donderdag 29 februari over het...

Nieuws |

RVS-advies: van zelfredzaamheid naar ontplooiing

De overheid moet het principe van zelfredzaamheid resoluut vervangen door duurzame ondersteuning en ontplooiing. Dat is de kern van een vandaag...

Nieuws |

‘Toegang tot hulp is nu te afhankelijk van je postcode’

In oktober 2023 is Soler Berk gestart als kwartiermaker ‘Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden’. In een eerste...

Nieuws |

SER-advies: voorkomen is beter dan genezen

De zorg in Nederland moet een heel andere insteek krijgen, vindt de Sociaal-Economische Raad (SER). In het nieuwe advies ‘Gezond opgroeien,...

Nieuws |

Wegens succes extra plaatsen voor Congres Sociaal Raadslieden

Je hebt nog een paar dagen de kans om je alsnog aan te melden voor hét jaarlijkse congres van en voor sociaal raadslieden en partners. Door...

Nieuws |

Armoedecoalitie: ‘Voer adviezen Commissie Sociaal Minimum zo snel mogelijk uit’

Deze zomer adviseerde de Commissie Sociaal Minimum onder andere om uitkeringen en het minimumloon te verhogen. De Landelijke Armoedecoalitie,...

Nieuws |

Nieuw: handreiking Aan de slag met rechtsbescherming  

Rechtsbescherming - (sociaal)juridische informatie, advies en ondersteuning - zou er voor iedereen in Nederland moeten zijn. Waar je ook woont...

Nieuws |

Advies RVS: investeer in opbouwwerk en sociaal netwerk om het kind

Gisteren publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) het advies Kinderen uit de Knel, waarin zij pleit voor een nieuwe aanpak...

Nieuws |

Woensdagavond: start 100 dagen in de vergeten wijk

Hoe is het om te wonen en werken in het Haagse Laak, dat ook wel 'de vergeten wijk' wordt genoemd? In de vijfdelige VPRO-serie 100 dagen in de...

Nieuws |

Jongerenwerk op school; wat zijn de effecten en hoe betalen we het?

Jongerenwerk als schakel tussen onderwijs, zorg en veiligheid. In Culemborg doen ze het en met verbluffende resultaten. Wat zijn...