Armoede en bestaanszekerheid

Sociaal werkers staan dicht bij mensen. Hierdoor zijn ze in staat om problemen vroegtijdig te signaleren en snel ondersteuning te bieden. Dat is waar mensen in armoede mee geholpen zijn. Het doorbreekt de intergenerationele armoedespiraal en verergering van problematiek. In plaats van curatie – symptoombestrijding met financiële noodsteun en voedselbanken – is in elke wijk een stevige (vroeg)signalerings- en preventieaanpak nodig. Een aanpak waardoor mensen in beeld komen vóórdat problemen uit de hand lopen. Hierdoor neemt ook de instroom in (jeugd)zorg en GGZ af.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Minister Schouten bezoekt pilot 'Nooit meer Skeer'

Minister Carola Schouten ter gelegenheid van de Week van het Geld bij Farent in 's Hertogenbosch een van de pilots van Nooit meer Skeer. Namens...

Nieuws |

‘Overheidsfout bracht duizenden gezinnen in armoede’

Zeven jaar geleden noemde de Ombudsman het al een knelpunt dat opgelost moest worden. Rechters spreken van een buikpijndossier en Tweede...

Nieuws |

Gratis webinar Schulden en suïcidepreventie met Nadja Jungmann

Schuldenproblematiek kan moedeloos maken. Kom je in je werk mensen tegen met geldzorgen en/of schulden die wanhopig zijn? Hoogleraar...

Nieuws |

Eerste pilot ‘Nooit meer skeer’ van start

Vandaag was een mooie kick-off in Den Bosch van de pilot Nooit meer skeer waarin wij samen met jongerenwerkers gaan verkennen hoe zij bij...

Nieuws |

Nieuw: praktisch stappenplan voor lokale aanpak kinderarmoede

Kinderarmoede is een ingewikkeld probleem dat niet simpelweg door één organisatie op te lossen is. Niet in de laatste plaats omdat de...

Nieuws |

Extra webinar over landelijke zorgakkoorden 

Op donderdag 23 februari jl. vond een eerste, drukbezochte webinar plaats voor leden van Sociaal Werk Nederland over de gevolgen van de...

Nieuws |

“Passie en toewijding sociaal raadslieden hartverwarmend”

Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD), heeft in de afgelopen maanden op verschillende...

Nieuws |

Oproep aan kabinet: ‘Voorkom dat mensen ziek worden door armoede’

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de bestaanszekerheid worden...

Nieuws |

TNO: compensatie voorkomt verdubbeling energiearmoede

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2022 naar schatting ruim 600 duizend huishoudens in ons land in energiearmoede leefden: ze hebben hoge...

Nieuws |

Ingrijpende wijzigingen in schuldhulpverlening

Op dinsdag 24 januari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) aangenomen...