Nieuwsbericht

John Wildenberg is de Schuldhulpverlener van het jaar 2020!

28 september 2020 | 2 minuten lezen

Tijdens het online congres intensivering armoede- en schuldenaanpak van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is John Wildenberg, maatschappelijk werker en schuldhulpverlener bij sociaalwerkorganisatie Farent, uitgeroepen tot schuldhulpverlener van het jaar 2020.

Juryrapport
Wat de jury van John vond: “John is analytisch scherp. Hij werkt in de praktijk maar heeft ook een helicopterview. Dat zijn goede eigenschappen om tot innovatie te komen. Hij durft buiten kaders te treden. Hij communiceert makkelijk op verschillende niveaus. De Ggz is een moeilijke doelgroep, maar met een psychiatrische klant praat hij net zo makkelijk als met een staatssecretaris die op werkbezoek komt. Een verbinder die de juiste personen aanschiet om stappen te maken. Mensen vertrouwen hem, en hij heeft lef. Onmiskenbaar een talent!

John benoemt het belang van methodisch werken en het gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten. Ontwikkeling en verandering wil hij structureel aanpakken, via samenwerking in de keten. Hij coacht zelf zijn collega’s, en weet mensen te inspireren op een natuurlijk, rustige en duidelijke manier.“

John pakt door
Uiteraard gáát hij voor de bewoner, de cliënt en zorgt dat hij maatwerk levert. Maar wat hem onderscheidt van andere schuldhulpverleners? Hij heeft een escaperoom ontwikkeld voor jongeren en houdt zich bezig met preventie en innovatie. En: als hij problemen tegenkomt die structureel van aard zijn, trekt hij gemeente- of andere overheidsmedewerkers aan hun jasje om het probleem kenbaar te maken en een oplossing te zoeken.
Zo kwam hij erachter dat mensen die gedwongen worden opgenomen hun recht op de participatieuitkering verliezen. Hij gaf hierover een presentatie op het ministerie van SZW. Ook vindt hij dat nieuwe wetenschappelijke inzichten in het werk moeten worden meegenomen: hij schreef met een collega een pilot over mobility mentoring. Hij coacht nu collega's met de uitvoering ervan.

Jaarlijkse verkiezing
De jaarlijkse “Verkiezing schuldhulpverlener van het jaar” is georganiseerd door Schouders Eronder, een samenwerkingsverband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG. Hiermee krijgen professionals een podium om hun ervaring landelijk te delen en om vakgenoten te inspireren. Dat geeft een kijkje in de keuken van de uitvoering en bovendien inzicht in wat goed werkt, welke knelpunten er zijn, hoe veranderingen en innovaties vorm kunnen krijgen in de praktijk en wat daarvoor nodig is.

Lid wordenContact