Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Blogoverzicht

WERKGELUK EN STORYTELLING

Het zal tussen 2005 en 2007 geweest zijn, dat ik op de deur van mijn kantoor een poster “Pas op, ik ga fluitend naar mijn werk” plakte (FCB). Never a dull moment. Ik genoot van mijn werk.

92

SOCIAL WORK, DE SOCIALE BASIS & STORYTELLING

Blijkbaar moet de kern van sociaal werk steeds weer anders geprofileerd en gepositioneerd worden. Op zoek naar onze vingerafdruk in (het versterken van) de Sociale basis.

135

AHA ERLEBNIS

Kortgeleden had ik een ‘aha erlebnis’ toen ik een publicatie ‘Wat verandert, de waarde van werkzame mechanismen voor de praktijk van sociaal werk’ (Movisie, juni 2019) las.

80

Sociaal werk met stokjes

Wat China van ons leerde...en wij van hen.

1433

Ons ben jongerenwerk hé

Ons ben jongerenwerk hé

1436

Beleid maken: dagbesteding voor hoogopgeleiden?

Waarom een landelijke professionaliseringsimpuls nodig is in tijden van decentralisatie en Burger Centraal

1397

It's OK that I'm not OK

It’s OK that I’m not OK

2985

Commissaris van de Koning saai?

Commissaris van de Koningin, herstel, Koning? Daarbij krijg ik al snel beelden van een regenteske bestuurder die vooral recepties bezoekt, lintjes doorknipt, stoffige provincievergaderingen...

2076

Kwaliteitslabel Sociaal Werk ‘op maat’

We zijn nu ruim een half jaar verder na de introductie van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Mooi om te zien dat zoveel organisaties er mee aan de slag zijn, zich oriënteren en stappen zetten. De...

2779

Zomerstages Sociaal Werk voor Kamerleden van start!

Sociaal Werk Nederland heeft een traditie in het organiseren van Zomerstages voor Kamerleden. Nu voor het eerst in samen met kennisinstituut Movisie. Er is veel belangstelling: 15 Kamerleden!

2504
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten