Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Blogoverzicht

VAKMANSCHAP VAN DE WELZIJNSWERKER

Ontwikkelingen in het Sociale Domein maken het noodzakelijk dat welzijnswerkers hun vakmanschap opnieuw uitvinden.

234

MFA ondernemer

Om een multifunctionele accommodatie tot leven te brengen is ondernemerschap nodig, was lang het advies van Marc van Leent. Nu is hij het gaan doen.

378

STORYTELLING & OMANIDO

Gister kwam ik over de vloer bij twee kwieke 80 plussers om voor de krant het verhaal op te halen. Na afloop bedankte de vrouw van het echtpaar me hartelijk. Naderhand thuis dacht ik nog eens na.

676

Kwaliteit is een feestje

En wéér heeft een sociaalwerkorganisatie het Kwaliteitslabel Sociaal Werk behaald. De LEVgroep is nummer 28 in de rij, en aan mij was de eer om het bijbehorende certificaat uit te reiken. En het...

988

BEELDVORMING EN STORYTELLING

Storytelling is méér dan het vertellen van verhalen. Storytelling is 4 x V!

287

SOCIAL WORK, DE SOCIALE BASIS & STORYTELLING

Blijkbaar moet de kern van sociaal werk steeds weer anders geprofileerd en gepositioneerd worden. Op zoek naar onze vingerafdruk in (het versterken van) de Sociale basis.

537

AHA ERLEBNIS

Kortgeleden had ik een ‘aha erlebnis’ toen ik een publicatie ‘Wat verandert, de waarde van werkzame mechanismen voor de praktijk van sociaal werk’ (Movisie, juni 2019) las.

149

Sociaal werk met stokjes

Wat China van ons leerde...en wij van hen.

1737

Ons ben jongerenwerk hé

Ons ben jongerenwerk hé

1668

Beleid maken: dagbesteding voor hoogopgeleiden?

Waarom een landelijke professionaliseringsimpuls nodig is in tijden van decentralisatie en Burger Centraal

1559
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten