Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren

Op 22 april 2020 geplaatst door

Jongeren die veerkrachtig zijn, staan sterker in hun schoenen. Ze hebben meer zelfvertrouwen, voelen zich verbonden met anderen, kunnen zelfstandig keuzes maken. Een positief pedagogisch klimaat draagt hieraan bij. Professionals uit het voortgezet onderwijs en jongerenwerk spelen daarin een grote rol. Maar hoe kunnen zij het beste handelen en wat is daarvoor nodig? Paul Mutsaers en Sibel Demir zetten in hun literatuuronderzoek kansrijke interventies op een rij.

Jongerenwerkers, docenten en ondersteunend personeel in het onderwijs gaan dagelijks met jongeren om. In de wijk, in de klas. Juist omdat zij dichtbij jongeren staan en intensief contact met hen hebben, kunnen zij veel betekenen in de ontwikkeling van veerkrachtige identiteitsvorming. Dat bevordert niet alleen het welzijn van jongeren in brede zin, maar draagt ook bij aan het voorkomen van een breed scala aan problemen. Van pestgedrag, agressie en criminaliteit tot polarisatie en radicalisering.

Wat werkt?
In Europa zijn daarom veel initiatieven op dit terrein. Maar wat werkt nu echt? Hoe kunnen bijvoorbeeld docenten en jongerenwerkers preventie van radicalisering het beste aanvliegen? Wat hebben zij nodig om de veerkracht van jongeren te versterken? En welke samenwerkingsverbanden helpen daarbij?

Paul Mutsaers en Sibel Demir onderzochten wat er aan kennis al voorhanden is. Welke voorbeelden er zijn als het gaat om samenwerkingen, ook in het buitenland. Welke literatuur al beschikbaar is. En welke lessen we daaruit kunnen trekken.

Het literatuuronderzoek 'Handen ineen voor meer veerkracht bij jongeren' richt zich enerzijds op de beleidstrends voor de preventie en aanpak van radicalisering, polarisatie en (gewelddadig) extremisme en anderzijds op het begrip veerkracht. En hoe professionals in het jeugddomein deze veerkracht kunnen vergroten met diverse programma’s, interventies en nauwe samenwerkingsverbanden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Platform JEP. De publicatie wordt aangeboden in een langere Engelstalige versie en een Nederlandstalige samenvatting.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten