Nieuwsbericht

Campagne toont aan dat 'Sociaal werkt!'

13 oktober 2022 | 2 minuten lezen

Sociaal werk is onmisbaar in onze samenleving. Sociaal werk geeft mensen weer regie over hun leven én iedere euro die in sociaal werk is geïnvesteerd, levert 1,60 euro op. Sociaal werk helpt mensen weer aan het werk en draagt bij aan vermindering van de zorgkosten. In twee campagneperiodes in 2021 en 2022 heeft Sociaal Werk werkt! dit aangetoond: met bewijsvoering, maar vooral met indringende verhalen. Bekijk de animatie onderaan deze pagina voor een overzicht.

Onder de slogan ‘Sociaal werkt!’ voerde Sociaal Werk werkt! campagne om het belang van sociaal werk in de samenleving te benadrukken. De campagne laat zowel het belang voor individuele burgers als het financiële rendement zien dat sociaal werk oplevert. FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en Sociaal Werk Nederland werken samen via Sociaal Werk werkt! aan een aantrekkelijke sector, een gezonde arbeidsmarkt en goede arbeidsvoorwaarden.

Maatschappelijk rendement zichtbaar maken
Sociaal werk laat steeds meer zien welke maatschappelijke impact de sector heeft. De campagne bereikte tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 maar liefst 4 miljoen mensen op Twitter en bijna een miljoen mensen op LinkedIn. Meer dan duizend beleidsmakers hebben, tijdens de vorming van de gemeenteraden, de paginagrote oproep in de Volkskrant ook persoonlijk ontvangen. Daar komt bij dat diverse organisaties nieuwe tools ontwikkelen om het maatschappelijk rendement tastbaar te maken. Zo komt Sociaal Werk werkt! binnenkort met een Impactkaart en ontwikkelt Sociaal Werk Nederland het KPI-model.

Cijfers en emotie
De campagne liet de indringende verhalen zien van acht sociaal werkers: Jerrol, Tukkie, Sjef, Naima, Yakima, Anya, Rian en Ellen. En zoomde vervolgens in op de verhalen van Alje, Hetty, Yvonne en Darnell: gewone mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken. De campagne was zowel online als offline via diverse kanalen te zien. Via de campagnepagina bieden we stevige bewijsvoering voor het maatschappelijk rendement. Deze stukken geven belangrijke informatie die kan helpen bij planvorming en verantwoording van interventies en beleid.