KPI-model

KPI-model

KPI is de afkorting voor kritieke prestatie-indicator. (Lees hier meer over wat KPI’s precies zijn.) Dit meetinstrument maakt de prestaties van het werk van organisaties concreet en inzichtelijk. Organisaties die werken met een KPI-model worden automatisch gedwongen om na te denken over welke diensten zij concreet leveren, en wat het directe effect van deze diensten is. Om dit effect te kunnen meten wordt data verzameld om te kunnen monitoren of de beoogde effecten gehaald worden.


Bekijk hier het KPI-model
Bekijk hier de handleiding
Bekijk hier de definities
 

Meerwaarde en effectiviteit
Organisaties die werken met een KPI-model worden automatisch gedwongen om na te denken over welke diensten zij concreet leveren, en wat het directe effect van deze diensten is. Om dit effect te kunnen meten wordt data verzameld om te kunnen monitoren of de beoogde effecten gehaald worden. Als bij-effect is de hoop dat het combineren van de data tussen verschillende organisaties veel inzicht geeft in de effectiviteit van sociaal werk, en dus de meerwaarde ervan.

Ontwikkeling
Het KPI-model van Sociaal Werk Nederland is ontwikkeld in samenwerking met leden en externe partijen uit het bedrijfsleven op het gebied van innovatie en het ontwikkelen van KPI-modellen. Een werkgroep van 16 deelnemers heeft in 4 maanden tijd een model ontwikkeld op basis van de 7 leefgebieden van het beroepscompetentieprofiel van de sociaal werker. Het model is gevalideerd door klankbordgroepen bestaande uit andere leden, gemeentelijke beleidsambtenaren en softwareleveranciers.   

Hebt u vragen over het KPI-model? Neem dan contact op met Eva Bos via ebos@sociaalwerk.nl