Ouderen en mantelzorg

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond ouder worden en mantelzorg in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Opinie Trouw: mag de zorg voor ouderen ook een beetje sociaal?

De vergrijzing zet door en de personeelstekorten in de zorg eisen steeds indringender hun tol. In het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg...

Nieuws |

Nieuw programma ouderenzorg: meer zelf, thuis en digitaal

De manier waarop we in Nederland oudere mensen verzorgen en ondersteunen moet snel veranderen. Daar zijn de verschillende partijen in de zorg...

Nieuws |

Hoogleraar Tineke Abma: ‘Meer aandacht in ouderenzorg nodig voor de rol van sociaal werkers’

Op de website van Movisie vandaag een interview met Tineke Abma, hoogleraar Ouderenparticipatie en directeur van kennisinstituut Leyden Academy...

Nieuws |

Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten we op de top van de vergrijzing. De veroudering van onze samenleving biedt kansen en uitdagingen....

Nieuws |

Live bijeenkomsten voor inspiratie en ontmoeting

Na twee jaar met vooral veel online bijeenkomsten, breekt er nu een seizoen aan vol live congressen, conferenties en cursussen. Dit biedt...

Nieuws |

Meer preventie, inclusie én samenwerking: unieke gezamenlijke visie Wmo

Visie op verandering in de uitvoering van de Wmo - ontwikkeld door ActiZ, de VNG, Sociaal Werk Nederland (SWN), de Vereniging...

Nieuws |

Trainingen zingeving en levensvragen voor sociaal werk

Het is van groot belang om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen op belangrijke momenten in het leven en bij pittige levensvragen...

Nieuws |

Gemengd wonen: zo doen we dat! Webinar 22 maart

In het webinar ‘Gemengd wonen, Zo doen we dat’ gaan we in op diverse vormen van gemengd wonen in Utrecht. Het webinar...

Nieuws |

Sociaal Werk Nederland in SER-trajecten jeugdzorg en ouderenzorg

Verkenningen over het stelsel van jeugdzorg en ouderenzorg mét Sociaal Werk Nederland.

Nieuws |

Voorbeelden gezocht van implementatie handreiking kwetsbare ouderen

Vorig jaar juni 2021 heeft Sociaal Werk Nederland de geactualiseerde handreiking kwetsbare ouderen thuis gepubliceerd. Nu willen Sociaal Werk...

Lid wordenContact