Nieuws

Laatste nieuws

Nieuws |

Uitnodiging bijeenkomst: Alle kansen bieden aan het jonge kind #hoedan?
Als we een samenleving willen waarin mensen en kinderen veilig, gezond en gelukkig kunnen opgroeien, moeten we ervoor...

Nieuws |

Update actualisatie functieboek Cao Sociaal Werk

Zoals bekend, werkt Sociaal Werk Nederland samen met de cao-partijen FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn aan de actualisatie van het...

Nieuws |

Rapport: Zzp’ers in het sociaal werk

Volgens het CBS waren er in 2022 13.000 zzp’ers werkzaam in de branche sociaal werk. Het aandeel zelfstandigen onder de totale groep sociaal...

Nieuws |

Webinar bereik voorschoolse educatie: terugkijken en presentaties

Het webinar over het bereik van voorschoolse educatie gemist? Of gewoon nog eens terugkijken? Dan kan hier. In de bijlage zijn de presentaties...

Nieuws |

Meer inzicht met de Berenschot Benchmark Sociaal Werk

Wil je als sociaalwerkorganisatie meer inzicht in bijvoorbeeld je personeelskosten, productiviteit, overhead, tarieven en financiële positie?...

Nieuws |

“Sociaal werk moet vooral uitgaan van eigen kracht”

Sociaal werk is ‘hot’ en wordt steeds meer gezien als oplossing voor grote maatschappelijke vraagstukken. Dat is mooi, maar we moeten er...

Nieuws |

Modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept beschikbaar

Hoe kunnen gemeenten en zorgverzekeraars Welzijn op Recept implementeren en financieren? Om hen hierbij te ondersteunen, hebben Movisie en het...

Nieuws |

VWS stelt 7,5 miljoen beschikbaar voor onderzoek sociaal werk

Het ministerie van VWS stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar in de periode 2023-2027 voor onderzoek naar het sociaal werk. Dat is het resultaat...

Nieuws |

25 regiobijeenkomsten VNG over GALA: meld je aan!

Netwerktip! De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) organiseren van maandag 8 mei t/m maandag 19 juni...

Nieuws |

Webinar Starten met voorschoolse educatie

Werk je bij een kinderopvangorganisatie en overweeg je (als organisatie) te starten met voorschoolse educatie? Op 16 mei kun je deelnemen aan...