Laatste nieuws

Laatste nieuws van alle thema's

Nieuws |

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief van Sociaal Werk Nederland

Blijft u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in het sociaal domein? Met de duiding en selectie van Sociaal Werk Nederland?...

Nieuws |

Let op! Summer Games: aanvragen budget voor activiteiten 3e ronde gestart! 16 - 25 juni!

Ronde 3: zomervakantie (10 juli t/m 5 september 2021) - Indienen aanvraag: vanaf 16 t/m 25 juni 2021

Nieuws |

22 juni - Webinar voor wijkteams: 'Toepassen van de meldcode'

De nieuwe online Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld is vanaf begin deze maand actief. Op 22 juni...

Nieuws |

Doe op 25 juni mee aan de Dag van de Levensvragen

Grijp deze dag aan om meer bekendheid te geven en samen te werken aan zingeving in de lokale gemeenschap.

Nieuws |

Van visie naar fusie; in Rotterdam gaan kinderopvang en sociaal werk nauwer samenwerken

Bestuurlijke fusie van KindeRdam en HefGroep draagt bij aan grotere kansengelijkheid van de jeugd in Rotterdam

Nieuws |

Vacature: projectleider Lerende keten Schouders Eronder (32 uur, Utrecht)

Vacature van Divosa

Wil jij werken aan betere schuldhulp in Nederland? Heb je ervaring als senior projectleider of adviseur in...

Nieuws |

Gezocht: Samenwerkingsexperimenten Bewoners en sociaal werk – samen voor de buurt

Uitnodiging Consultatiegesprekken 21, 22 en 24 juni 2021

Nieuws |

Informatie bonusregeling 2021

Sociaalwerkorganisaties kunnen medewerkers voordragen voor de eenmalige bonus

Nieuws |

SER, pak door met een sterke pedagogisch buurt én verbinding met school en kinderopvang!

Een kansrijke start voor ALLE kinderen van 0 – 13 betekent wat Sociaal Werk Nederland betreft: extra aandacht voor juist die kinderen die het...

Nieuws |

Te weinig jongerenwerkers voor aanpak jeugdige drugscriminelen

Onderzoeksraport Politie Nederland: Dealers in de dop.

ContactLid worden