Nieuwsbericht

VNG publiceert Richtinggevend kader voor sociaal domein

15 april 2024 | 1 minuut lezen

De VNG heeft het Richtinggevend kader voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein vastgesteld. Dit kader beschrijft waar toegang, lokale teams en integrale dienstverlening voor inwoners in kwetsbare en complexe situaties aan moeten voldoen, en kan aanknopingspunten bieden voor sociaalwerkorganisaties.

De beweging naar een goed toegeruste toegangsfunctie en stevige lokale teams wordt gezien als de sleutel om zorg en ondersteuning beter te organiseren, waarbij het perspectief van de inwoner centraal komt te staan. De ervaringen van de afgelopen jaren, het Verbetertraject toegang en de afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd waren aanleiding voor het opstellen van dit Richtinggevend kader.

Sociaal Werk Nederland heeft hier op twee klankbordmomenten over meegedacht. Het kader brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen doen om toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren. Er worden dertien kenmerken beschreven waaraan toegang, lokale teams en dienstverlening moeten voldoen, onderverdeeld in de categorieën ‘dichtbij’, ‘integraal’ en ‘met mandaat’. Het kader zet hiermee een basisniveau neer voor de gemeentelijke toegang, lokale teams en dienstverlening aan inwoners in kwetsbare en complexe situaties.

Deze herpositionering van toegang en lokale teams kan alleen in relatie tot een sterke sociale basis. De dertien kenmerken omvatten onder meer: “laagdrempelig in de buurt aanwezig, brede blik en analyse, direct kunnen handelen, spil in netwerk van verschillende expertises, handelend met mandaat tussen gemeentelijke afdelingen, oog voor chroniciteit aan behoeften en daarnaar handelen, werken aan soepele overgangen in iemands levensloop en goede contacten met de sociale en pedagogische basis.”

De komende maanden volgen vanuit de VNG drie vervolgstappen:

  1. het ontwikkelen van het Verkenningsinstrument Toegang;
  2. het opstellen en ondertekenen van het convenant Stevige Lokale Teams, waar ook stakeholders bij betrokken worden; en
  3. het beschikbaar stellen van de ondersteuningslijn Stevige Lokale Teams.
     

Sociaal Werk Nederland adviseert haar leden om kennis te nemen van dit Richtinggevend kader. Lees het begeleidende nieuwsbericht van de VNG of klik hier voor de bijlage. Signalen, bijvoorbeeld over eventuele gevolgen voor opdrachtverlening, horen we graag!

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Jennifer Elich.