Nieuwsbericht

Handig: monitor Regiobeeld Psychische Problematiek

23 april 2024 | 2 minuten lezen

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is nu beschikbaar. Deze monitor brengt landelijke en regionale informatie over sociale factoren en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning vanuit verschillende bronnen bij elkaar. Dit kan handig zijn bij de uitwerking van regioplannen in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Het Regiobeeld helpt om regionaal en landelijk een actueel beeld te schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van psychische problematiek. Je kunt eenvoudig selecteren op sociale factoren (b.v. fysieke en mentale gezondheid, leefklimaat) en het aanbod en gebruik van zorg en ondersteuning (b.v. vroegsignalering en preventie, inloop- en ontmoetingsfunctie). Vervolgens kun je selecteren op regio of gemeente. Dit levert interessante informatie op voor regionale samenwerkingsverbanden en landelijke beleidsmakers. Het Regiobeeld kan bijvoorbeeld worden benut voor het uitwerken en verdiepen van regiobeelden en regioplannen in het kader van het IZA. 

Kennispagina en webinar
Voor het op de juiste manier interpreteren van data is het belangrijk deze aan te vullen met ervaringen vanuit de praktijk. Om gebruikers hierbij te ondersteunen is er een gebruikersgids, wordt begeleiding geboden en kun je terecht bij een helpdesk – lees meer op deze kennispagina. Je kunt je ook aanmelden voor een webinar op donderdag 23 mei van 12.00 tot 12.45 uur, waar het Regiobeeld wordt toegelicht en je vragen kunt stellen. Klik hier om je aan te melden.

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is onderdeel van de overkoepelende website Regiobeeld.nl en wordt (door)ontwikkeld door het RIVM, KPMG en Kenniscentrum Phrenos in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG. Lees ook het nieuwsbericht op Regiobeeld.nl.

Meld je aan voor één van de online kennissessies over de landelijke akkoorden op 8 en 22 mei (bestuurlijk) en 11 juni (bekostiging).

Neem voor meer informatie contact op met
Rens van Oosterhout.

Lees ook: