Nieuwsbericht

Leestip: inspiratiegids Succesvol partnerschap

17 januari 2024 | 2 minuten lezen

Regelmatig komt het voor dat de relatie tussen sociaal werkaanbieder en opdrachtgever niet even vruchtbaar is. Hoe voorkom je dat en hoe kun je met elkaar bouwen aan een goede relatie als gelijkwaardige partners? En hoe benut je elkaars kennis en expertise om samen meer te kunnen betekenen met en voor bewoners in wijken en buurten? Door de groeiende druk op het sociaal domein is gelijkwaardig partnerschap tussen aanbieder en opdrachtgever urgenter dan ooit. Met een vroegtijdige en goede dialoog kan dat partnerschap groeien. De inspiratiegids Succesvol partnerschap helpt die dialoog met elkaar aan te gaan.

Maatschappelijk geld efficiënt besteed
Door op tijd de dialoog met elkaar aan te gaan kan publiek geld veel efficiënter besteed worden ten gunste van de maatschappelijke doelen die we met elkaar willen realiseren. Maar door verschillende belangen, taalgebruik en expertises kan het lastig zijn om het gesprek te starten. Zo komt het regelmatig voor dat de rol van sociaal werk niet helemaal duidelijk is. Een gevolg hiervan kan zijn dat niet-sociaal werk gerelateerde taken ook bij de aanbieder komen te liggen. Of dat gemeenten ervoor kiezen taken die horen bij het sociaal werk, zelf uit te voeren. Zo'n onduidelijke rolverdeling resulteert dan in verkeerde verwachtingen en onnodig veel administratieve lasten.

Tips, tools en casuïstiek
We hebben de inspiratiegids Succesvol partnerschap gemaakt om de dialoog tussen sociaalwerkorganisaties en gemeenten te vergemakkelijken. De gids is gebaseerd op gesprekken met deze partijen en bevat nuttige instrumenten en voorbeelden om effectief met elkaar te communiceren. Ook deelden we kennis met een grotere groep opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tijdens deze bijeenkomst daagden we hen uit om in elkaars huid te kruipen en zo elkaars perspectief te begrijpen.

De inspiratiegids bevat handige instrumenten en handvatten om de dialoog in vier fasen effectief met elkaar te voeren. Daarnaast biedt het concrete voorbeelden uit de verschillende dialogen die plaatsvonden, evenals tips en informatie over de landelijke akkoorden.

Ondersteuning in dialoog met opdrachtgever
Het project Succesvol partnerschap is mogelijk gemaakt door de subsidieregeling “Beter aanbesteden”. Dit programma dat eind 2023 afliep, richtte zich op het verbeteren van het inkoopproces en de dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers. De ervaring leert dat zowel sociaal werkorganisaties als gemeenten baat hadden bij de gehouden inkoopdialogen. Daarom gaan we graag, tegen een onkostenvergoeding, door met het faciliteren van de dialoog tussen onze leden en hun gemeente(n).

Heb je ook behoefte aan extra ondersteuning in de inkoopdialoog met je opdrachtgever over onder andere impact en kwaliteit of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Eva Bos.

Klik op de afbeelding hieronder om de inspiratiegids te lezen of downloaden.