Nieuwsbericht

Verdiepingssessie: Bestuur en toezicht in gesprek over kwaliteit en samenwerking

25 april 2023 | 8 minuten lezen

Wat vraagt samenwerking van het sociaal werk?

Sociaal werk is onmisbaar bij de aanpak van de belangrijke vraagstukken van deze tijd. Denk aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, het bevorderen van bestaanszekerheid en participatie, of het herstellen van vertrouwen en verbinding in de samenleving. Maar het sociaal werk kan het niet alleen. Het vereist samenwerking met partners als GGZ, huisartsen, ouderenzorg, jeugdzorg, sociaal-financiële dienstverlening en politie. Hoe borgen we de kwaliteit van het sociaal werk in die samenwerking? En hoe kunnen bestuurders en toezichthouders bijdragen aan het borgen van die kwaliteit? Welke dilemma’s komen dan op de bestuurstafel voorbij? Wat geeft houvast? En in hoeverre sluiten het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en de governancecode Sociaal Werk aan bij de context van samenwerking?

Deze vragen staan centraal tijdens een online verdiepingssessie.

Kwaliteit en samenwerking
In onze branche kijken we bij kwaliteit naar de samenhang van een heldere maatschappelijke opgave, een passende missie, visie en strategie, adequaat beleid en organisatie en helder inzicht in impact en resultaten. Waardecreatie beperkt zich niet tot de grenzen van de eigen sociaal werkorganisatie of branche, maar vindt plaats in netwerken met partners. De governance van deze netwerken is principieel anders dan de governance van een organisatie. Het vraagt ook om een ander perspectief. Hoe kun je kijken naar de meerwaarde die een samenwerking realiseert voor inwoners? Wat wil je dan weten en van wie? Wat zijn randvoorwaarden voor effectieve samenwerking? Hebben deze aspecten voldoende aandacht in het kwaliteitslabel en de toetsing op kwaliteit? En helpt de huidige governancecode voor het sociaal werk - die onderdeel uitmaakt van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk - om die samenwerking goed vorm te geven?

Bestemd voor bestuur en toezicht
We gaan over deze vragen graag online in gesprek met bestuurders en toezichthouders van sociaal werkorganisaties. Wat is nodig om sociaal werkorganisaties beter toe te rusten op die samenwerkingen? En vraagt het wellicht aanpassingen van het Kwaliteitslabel en de governancecode?

Programma
Korte actuele updates over het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk, de governancecode sociaal werk en governance van netwerken zijn aanleiding voor dialoog in deelsessies met uw collega’s. Leer, deel uw ervaring en ideeën met uw collega’s uit de sector, met Sociaal Werk Nederland en met NVTZ. Zo werken we samen aan het zichtbaar maken van de waarde van sociaal werk!

Wanneer?
De online sessie vindt plaats op dinsdag 30 mei van 15:00 tot 17:30 uur. Het is een initiatief van Sociaal Werk Nederland en NVTZ.

Voor wie?
Interessant voor bestuurders en toezichthouders van sociaal werkorganisaties.

Doe mee
Doe mee en meld je aan