Blog

TRANSFORMEREND LEREN BINNEN DE KENNIS EN ONDERZOEKSAGENDA SOCIAAL WERK

De kennis- en onderzoeksagenda die Movisie eind vorig jaar deelde met het werkveld schetst een ‘wenkend perspectief’. Als je serieus werk wilt maken van transformerend leren, herstel dan een oeroude manier van leren in ere. Start vanuit de verhalen van
26 januari 2021 | 1 minuut lezen

Zolang de mensheid bestaat worden er al verhalen gedeeld. Verhalen bevatten levenslessen, van verhalen kun je leren. Helaas benutten we dit potentieel maar ten dele. Slechtst 40% van de aanwezige (denk)capaciteit in organisaties wordt benut. Dat komt omdat praktijkkennis vanzelfsprekend is.

Er is dus al een wereld aan ‘tacid knowledge’ bij sociaal werkers, dus ook over de vier pijlers van de kennis- en onderzoeksagenda:

1. Het bevorderen van sociale samenhang;

2. Het bevorderen van inclusie;

3. Het versterken van het gewone leven;

4. Door laten klinken van de stem van de burger/inwoner in beleid & praktijk.

 

Duiken in en duiden van praktijkverhalen stelt sociaal werkers in staat om:

  • zelf conclusies te trekken over ‘wat leeft en speelt’, ‘wat werkt’ en ‘wat nodig is’;

  • zelf onder woorden te brengen wat ‘de outcome’ is van hun werk, wat ‘het geheim’ is van hun werkwijze en waaruit de inhoud van hun gereedschapskist bestaat;

  • wetenschappelijke kennis duurzaam te verankeren in hun praktijk.

Alles wat je nodig hebt om ‘dat vage vak van ons meer smoel te geven’ is er al. Die kennis zit in verhalen van sociaal werkers!

 

Nieuwsgierig naar transformerend leren? Www.enerrgy.nl of mail riemie@enerrgy.nl