Blog

De waarde van wijkcentra

Bouwstenen voor Sociaal
2 oktober 2019 | 2 minuten lezen

In Enschede kunnen ze, aan de hand van uitgebreide data, nu nóg beter zien wat wijkcentra bijdragen aan de maatschappelijke doelen. Evert van den Beld van woningcorporatie de Woonplaats dook hiervoor dieper in de resultaten van reviewsystematiek RodeKersen. 

Belangrijk voor de wijk

In 2019 haalde hij, met behulp van RodeKersen, een kleine duizend enquêtes onder de bezoekers van drie wijkcentra op. Evert: "Veel mensen vinden de wijkcentra van toegevoegde waarde voor henzelf en voor de wijk. Hier waren we natuurlijk hartstikke blij mee", aldus Evert.

Dieper duiken

Toch merkte hij dat hij de resultaten graag iets uitgebreider in beeld wilde hebben. "In de gebruikelijke rapporten van RodeKersen wordt in beeld gebracht hoe de wijkaccommodaties scoren op zaken als bereikbaarheid en gastvrijheid. Dat is waardevolle informatie, maar in gesprekken met de directie of beleidsmakers merkte ik dat ik behoefte had om net wat dieper te gaan."

Inzichtelijk

Daarom maakte Bouwstenen/Wijkconnect op verzoek van Evert, bij wijze van proef, een uitgebreider rapport. Hierin zijn de resultaten verder onderverdeeld, bijvoorbeeld ook naar leeftijdscategorie of bezoekersfrequentie. Hoe beoordelen jongeren of de groep van 50-59 jarigen het wijkcentra? Ook is per groep inzichtelijk gemaakt welk percentage ‘tevreden tot ‘zeer tevreden over de wijkcentra is, en welk percentage minder tevreden. De bevindingen worden toegelicht aan de hand van de antwoorden uit de open vragen.

Verrassende inzichten

Dit leverde nieuwe inzichten op. Evert: "Soms werd ik verrast door de bevindingen. Zo werd bijvoorbeeld één wijkcentrum vaker door jonge mensen bezocht dan ik dacht. Verder had ik veel aan de antwoorden op open vragen, waarin bijvoorbeeld de medewerkers van de wijkcentra complimentjes kregen."

Goede basis

Inmiddels heeft Evert de rapporten gebruikt om in gesprek te gaan met; directie, beleidsmakers en partners in de gemeente Enschede. "Die reageerden heel positief. Vaak heeft men aannames over het functioneren van wijkcentra; ‘het wordt niet gedragen door de wijk’ of ‘er komen alleen maar ouderen’. Met deze cijfers hebben we nu een basis voor een goed inhoudelijk gesprek over de wijkcentra. "

In ontwikkeling

Op dit moment worden de mogelijkheden verkend om de uitgebreidere rapportage als extra dienst aan te bieden voor RodeKersen deelnemers. De wenselijkheid hiertoe wprdt besproken tijdens de eerstvolgende netwerkbijeenkomst.  

Nieuwsgierig geworden?

Wil je ook meer inzicht hoe je wijkcentrum wordt ervaren? Word partner en neem deel aan RodeKersen.
De eerstvolgende bijeenkomst van RodeKersen is op 31 oktober in Veenendaal, waarin we met elkaar in gesprek gaan over de bezetting en het nut van wijkcentra.