Blog

Kwaliteit is een feestje

Nienke Kuyvenhoven
24 september 2019 | 2 minuten lezen

En wéér heeft een sociaalwerkorganisatie het Kwaliteitslabel Sociaal Werk behaald. De LEVgroep is nummer 28 in de rij, en aan mij was de eer om het bijbehorende certificaat uit te reiken. En het leuke is: steeds vaker grijpen organisaties die gelegenheid aan om er een feestje van te maken. Dus in het bijzijn van taart, de wethouder, samenwerkingspartners, de lokale media en vooral het personeel. 

Zo ook in Helmond. LEVgroep-directeur Jasper Ragetlie was de gastheer en benadrukte dat de medewerkers inderdaad op de eerste rij horen te zitten. Zij zijn degenen die het doen. De toetsing paste trouwens goed in het proces waarin ze als organisatie al zaten, aldus Jasper. Qua bedrijfsvoering hadden ze de zaakjes al redelijk op orde; het Kwaliteitslabel Sociaal Werk focust nu echt op de inhoud. En omdat ze dus al goed op dreef zijn, hebben ze dat label ook verrassend snel kunnen behalen.

Wethouder Harrie van Dijk sloot zich daar volmondig bij aan. Het is belangrijk om permanent te werken aan kwaliteit, zei hij, en ook om dat te laten zien. Zelf afkomstig uit het onderwijs onderstreepte hij het belang van de vakkracht. Namens Jasper Ragtelie deelde hij daarom pluimen uit aan alle teams: gouden enveloppen met daarin steeds een afbeelding van de taart die de directeur voor ieder team in petto had.

Medewerkers vertelden dat het certificeringstraject inderdaad een prima stimulans is om het in alle lagen van de organisatie over kwaliteit te hebben. De gesprekken met de auditor van DNV GL vonden ze erg prettig en heel constructief. En zeker ook het dóórvragen: ‘hoe dóén jullie dat dan?!’

En dat horen we vaker terug. Steeds duidelijker wordt dat dit label recht doet aan de medewerkers, die zich daardoor serieus genomen voelen. Het draait om vakmanschap, en dat wordt in de praktijk ook zo ervaren. Het is geen speeltje van de directie of de raad van bestuur.
Over bestuur gesproken: Jasper is het derde bestuurslid van Sociaal Werk Nederland dat met zijn organisatie het label binnen heeft gesleept. Dat lijkt vanzelfsprekender dan het is. Aanvankelijk stonden namelijk lang niet iedereen te juichen bij de plannen voor de ontwikkeling van een eigen label. Maar inmiddels is het gemor verstomd. Geen wonder, want de laatste maanden wordt zonneklaar dat het label zowel binnen als buiten de branche furore maakt. 35 leden zijn gecertificeerd. 1/3 van de leden is ermee bezig. Er zijn sociaalwerkorganisaties lid geworden van Sociaal Werk Nederland omdat ze alleen dan het label kunnen halen.

En bovendien: steeds meer gemeenten vragen als opdrachtgever nadrukkelijk dat je als aanbieder je kwaliteit moet kunnen aantonen; sommige vragen expliciet om dít label. Eerder dit jaar werden voor het eerst wijkteams getoetst. Die vielen nog onder de verantwoordelijkheid van een sociaalwerkorganisatie. Nu start in Maasluis een pilot rond wijkteams die onder de gemeente ressorteren. En we hebben meegedacht over het certificeringskader voor Taalhuizen en hier onze ervaringen en gedachtengoed ingebracht.
Het label wint dus aan gezag en aan invloed. Wat al die geïnteresseerden triggert is vooral dat we dit label in nauwe samenspraak met leden hebben ontwikkeld en als sector zélf. Bovendien staat het label dicht bij de mensen om wie het gaat: in taal, de manier van kijken en de wijze van toetsen.
Dat laatste bleek ook weer in Helmond. En ja, dan is kwaliteit een feestje.