Blog

Principes zijn leuk, oplossingen zijn beter

Mijn eerste zestig dagen als voorzitter van Sociaal Werk Nederland zitten erop. In die zeven weken heb ik het hele land doorkruist om leden te bezoeken.
23 mei 2019 | 2 minuten lezen

Mijn eerste zestig dagen als voorzitter van Sociaal Werk Nederland zitten erop. In die zeven weken heb ik het hele land doorkruist om leden te bezoeken. Overal trof ik buitengewoon enthousiaste organisaties en bevlogen sociaal werkers met prachtige praktijkverhalen.
Zo’n mooi verhaal was trouwens ook de column waarmee Norbert Wijnhofen ons tweede Jaarcongres opende. Hij maakte heel aannemelijk dat je zo nodig zelfs Voodoo kunt gebruiken als sleutel om bij mensen binnen te komen en je doelstellingen te behalen. Prima toch? Principes zijn leuk, oplossingen zijn beter.
Want dat is wat ik sociaal werkers zie doen: steeds opnieuw manieren vinden waardoor mensen toch kunnen deelnemen aan de samenleving op het niveau waarop zíj dat kunnen. En dat niveau is niet voor iedereen hetzelfde. Want hoe goed de economie ook draait, we hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden meegekregen.
Daarmee hebben we als samenleving ook direct een stevige opdracht te pakken. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het creëren van kansengelijkheid voor kinderen. Denk aan vve, peuterwerk, voorschool, hoe je het ook noemt. We moeten zoveel mogelijk barrières voor hen wegnemen. En dus voor hun ouders, want kinderen zelf kiezen niet. Vandaar een eerste stelling die ik op het Jaarcongres verdedigde: bij voorschoolse educatie hoort geen eigen bijdrage.
Iets soortgelijks geldt voor het groeiende aantal wijken met een steeds grotere concentratie van mensen met problemen. Als wij als samenleving vinden dat zij in gewone buurten moeten kunnen wonen, moeten we daarvoor adequate ondersteuning organiseren. Die is nu onvoldoende. Dat maak het voor die bewoners zelf niet gemakkelijker, maar leidt ook tot minder draagvlak voor hun huisvesten van deze bewoners in wijken. Daarom hebben we tijdens het Jaarcongres met Aedes afgesproken om veel nauwer samen te werken. Zoals dat bijvoorbeeld al gebeurt in Tilburg. De buurtbeheerders en leefbaarheidsconsulenten van woningbouwcorporatie Tiwos zitten daar met sociaal werkers van ContourdeTwern in teams in de wijken.
Daarbij hebben we trouwens wel last van een zorgwekkende ontwikkeling in Nederland. Gemeenten vullen hun financiële tekorten op jeugdzorg en Wmo aan door te bezuinigen op sociaal werk. Bizar. Alsof je bij een opkomende mazelenepidemie zou stoppen met vaccineren zodat je meer geld hebt voor het verzorgen van patiënten die de mazelen hebben gekregen. Onze branche staat voor het sociaal vaccineren van mensen. Dus wethouders: bezuinig daar niet op, maar investeer erin! Zo verstevig je de samenleving.
En nu ik het toch over het Jaarcongres heb: wat een feest was dat. Zelden zag ik zoveel energieke professionals en bestuurders bij elkaar. De kunst is nu nog wel om die eensgezindheid te vertalen naar krachtige stellingnames; tegenover afzonderlijke gemeenten, de VNG en in politiek Den Haag. We moeten niet alleen samen optrekken, maar ook met één mond spreken. Dat is volgens mij absoluut noodzakelijk als je wilt dat je stem ook gehoord wordt door beleidsmakers en beslissers. Als kersverse voorzitter zal ik me daar zeker hard voor maken. U bent gewaarschuwd…