Nieuwsbericht

Leestip: ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten

11 juli 2023 | 2 minuten lezen

Er zijn in het land talloze voorbeelden van sociaal werk, zorgorganisaties, woningcorporaties en andere partijen die de handen ineen hebben geslagen. Die samen met bewoners initiatieven zijn gestart die bijdragen aan een sterke sociale basis, die (groepen) mensen in beweging brengen en samenredzaamheid stimuleren. Helemaal in de geest van de beweging waarop het kabinet inzet met het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Goede voorbeelden die navolging verdienen, vind je nu verzameld in de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten.

Duurzame samenwerking

Het is niet altijd eenvoudig om over de grenzen van domeinen heen samen te werken; bestaande wetten en wijzen van financiering werken dit in de praktijk vaak tegen. Anderzijds geven de landelijke akkoorden nu een extra stimulans om lokaal en regionaal de verbinding te maken. In de ideeënbundel delen we praktische tips en handvatten om tot goede gesprekken, plannen en duurzame samenwerking te komen. Zoals een overzicht van effectieve sociale interventies rond thema’s als sociale basis, eenzaamheid en mantelzorg. En leidende principes om succesvol samen te werken.

Zeventien initiatieven
Ook vind je in de bundel zeventien initiatieven beschreven uit heel Nederland waarin sociaal werk en (zorg)partners samenwerken. Bijvoorbeeld om ouderen te helpen langer plezierig in hun eigen woonomgeving te blijven, zoals Sociaal Arrangeren in Nijmegen en de Lang Leven Thuisflats in Amsterdam. Of vernieuwende concepten gericht op de samenwerking tussen sociaal werk, ggz en huisartsen, zoals WachtKracht in Zwolle en Almelo en steunsysteem NetwerkWijs in Bunschoten. Sommige initiatieven hebben hun waarde al ruimschoots bewezen, andere zitten nog in de pioniersfase. Dit verklaart ook de titel van de ideeënbundel: ‘Beproefde formules, gedurfde experimenten’. Met een knipoog naar de scheikunde, want we zoeken samen de beste oplossing voor bewoners, met wijken en buurten als laboratorium.

Chemie tussen mensen
We hopen dat deze tips en initiatieven je op ideeën brengen. Benut deze vooral ook in je contacten met gemeenten, zorgpartijen en zorgkantoren om te laten zien wat de kracht is van sociaal werk. Wil je meer weten? Benader dan gerust de contactpersonen die onderaan alle voorbeelden staan. Succesvol samenwerken begint tenslotte bij de chemie tussen mensen.

Klik op de afbeelding hieronder om de online ideeënbundel te lezen of downloaden.

Neem voor meer informatie contact op met manager communicatie Niels Bartels.