Nieuwsbericht

Van Ooijen stuurt toekomstbrief Wmo aan Kamer; de belangrijkste punten

30 maart 2022 | 1 minuut lezen

Staatssecretaris van Ooijen heeft zijn Hoofdlijnenbrief Toekomst Wmo aan de kamer gestuurd. Sociaal Werk Nederland heeft aan de totstandkoming van de brief een intensieve bijdrage geleverd en is positief over een kansrijke toekomst voor het sociaal werk. De brief en de bijlage van de brief staan onderaan dit nieuwsbericht.

Veel van de punten die belangrijk zijn voor het sociaal werk zijn in de brief meegenomen:

  • Inzet op het vergroten van reablement/zelfredzaamheid
  • Meer werken aan ondersteuningsvragen vanuit collectieve arrangementen en/of het vereenvoudiging van processen voor lichtere en enkelvoudige ondersteuningsvragen.
  • De Wmo meer inzetten voor het versterken van de sociale basis en samen met de andere bewindspersonen kijken naar de huidige beleids- en financiële prikkels.
  • Inzet op innovatief (respijt)zorgaanbod
  • Inzicht dat professionalisering van wijkteams kan bijdragen aan het uitstellen van het beroep op langdurige zorg
  • Inzet op passend beschikken en resultaatgericht beschikken
  • Verdere inzet op Welzijn op Recept
  • GGZ versterken met sociale basis
  • Opening ontschotte financiering voor wetsvoorstel Wlz
  • Opening jongerenwerk voor 18+

Sociaal Werk Nederland heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de brief door voorzitter te zijn van de Werkgroep Toekomst Wmo en deelname aan brainstormsessies. Verder hebben we de mogelijkheid gekregen tot het becommentariëren van de concepttekst en hebben we kennismakingsgesprekken gevoerd met staatssecretaris van Ooijen en minister Helder.

Lid wordenContact