Nieuwsbericht

Geef je mening over subsidieregeling inzet statushouders

26 maart 2024 | 1 minuut lezen

Om werkgevers te ondersteunen bij het duurzaam in dienst nemen van statushouders, biedt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de mogelijkheid om hiervoor een subsidie aan te vragen. De subsidie, bedoeld voor extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, is vanaf september 2024 beschikbaar. Je kunt nu feedback geven op de regeling via een internetconsultatie. 

De subsidie bestaat uit een bedrag van 6.000 euro per statushouder, met een maximum van vier statushouders per organisatie. Werkgevers kunnen dus per kalenderjaar voor maximaal 24.000 euro subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet die ingezet worden voor activiteiten op de werkvloer gericht op het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur van de organisatie.

De subsidieregeling is een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale Werkgeversservicepunten kunnen krijgen bij onder andere de werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden, waaronder statushouders.

Voorwaarden voor subsidie
Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet een werkgever:

  • aangeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (bedrijfs)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse vaktaal op de werkvloer wordt geleerd;
  • opgeven voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt; en
  • verklaren dat na de subsidieverlening de statushouder(s) een (leer)-arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt voor minimaal 20 uur per week voor de duur van ten minste één jaar.
     

Internetconsultatie: laat weten wat je van de regeling vindt
Heb je opmerkingen of suggesties over de regeling? Laat het weten via de website Internetconsultatie.nl. Je kunt t/m 19 april 2024 reageren. Na het verwerken van alle opmerkingen komt de regeling beschikbaar: werkgevers kunnen van 2 tot en met 30 september a.s. subsidie aanvragen via de website Uitvoering van beleid SZW.

Meer informatie vind je in de concept subsidieregeling en de toelichting die bij de internetconsultatie te vinden zijn.

Lees ook de kamerbrief van minister Van Gennip (SZW) over de voortgang van het plan van aanpak ‘statushouders aan het werk’ (25 maart 2024).