Nieuwsbericht

Fondsengeld voor versterken netwerken vrijwillige zorg

16 augustus 2022 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland attendeert je graag op een oproep van het Oranje Fonds. Met de nieuwe tender Lokaal Samenspel vanuit het Corona Sociaal Herstelfonds wil het fonds een steuntje in de rug bieden aan sociale initiatieven die te maken hebben met toegenomen of veranderde problematiek naar aanleiding van de coronacrisis. De focus ligt daarbij op eenzaamheid, armoede en het mogelijk maken van vrijwillige zorg. Let op: deadline voor aanmelden is 15 september 2022.

Financiering vergemakkelijken
Het Oranje Fonds ziet dat op dit moment veel waardevolle initiatieven te veel tijd kwijt zijn aan het vinden van financiering voor reguliere activiteiten. Gemeenten zoeken naar manieren om deze netwerken te financieren, maar de netwerkactiviteiten vallen vaak niet in een specifiek beleidskader waardoor ze moeilijk financiering krijgen. Het bewijzen van de toegevoegde waarde van deze netwerken is hard nodig, zodat goede voorbeelden van financiering zich kunnen verspreiden.

Versterken wat al goed werkt
Het Oranje Fonds richt zich met deze tender op het versterken van lokale netwerken die vrijwillige zorg vormgeven, zodat bijvoorbeeld: 

  • Mensen met een hulpvraag vaker vrijwillige zorg dichtbij huis kunnen krijgen en hun welzijn wordt verbeterd. 
  • Partijen uit het netwerken elkaar beter kennen en waarderen, toegevoegde waarde zien.
  • Initiatieven uit het netwerk sneller en makkelijker naar elkaar verwijzen.
  • Een organisatie, via deelname aan het netwerk, een sterkere gesprekspartner voor beleidsmakers is. 
  • Heldere samenwerkingsafspraken zijn gemaakt zodat mensen die te maken hebben met eenzaamheid, psychische klachten of opvoedingsvragen sneller steun ervaren. 
  • De netwerken in de toekomst beter toegang hebben tot duurzame financiering en een duurzame rol bij sociaal herstel na de pandemie. 

De inzet van deze oproep is te versterken wat goed werkt in de samenwerking tussen bewonersorganisaties, zorg- en welzijnspartijen. Aanvragen richten zich op de doorontwikkeling en verduurzaming van de netwerken, zoals verbreding naar andere wijken, het betrekken van andere partners of het verbreden van de doelgroep.

Voorwaarden en aanmelding
Het Oranje Fonds selecteert vijftien netwerken die niet alleen financiering krijgen, maar ook kennis, coaching en zichtbaarheid. De betrokkenheid van de lokale overheid als partner in de samenwerking is een vereiste. Ook dient de aanvrager als rechtspersoon een stichting of vereniging te zijn. Kijk op de website van het Oranje Fonds voor alle randvoorwaarden, doelstellingen, FAQ’s en formulieren.

Lees ook: Sociaal Werk Nederland onderzoekt samen met Labyrinth hoe sociale interventies beter kunnen worden ingezet voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Dit project, dat wordt gefinancierd door het ministerie van VWS, heeft primair als doel te onderzoeken hoe kwetsbare groepen bereikt kunnen worden bij maatregelen tegen corona.