Blog

CAO Sociaal Werk: loon tijdens ziekte

23 juni 2022 | 1 minuut lezen

Arbeidsongeschikte werknemers hebben recht op doorbetaling van het salaris. Hoeveel salaris dit is, kan per geval verschillen. In de praktijk van de CAO Sociaal Werk krijgen we regelmatig vragen over de percentages. In deze blog lees je duidelijk hoe het nou precies werkt.