Vitaal ouder worden

Er wordt steeds meer van mensen verwacht dat zij langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale omgeving en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond vitaal en plezierig ouder worden in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Kamerbrief over versterken sociale basis en sociaal werk

Op donderdag 6 juli jl. hebben minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de Sociale...

Nieuws |

Stand van zaken landelijke zorgakkoorden

Met de zomervakantie in zicht is er nog volop beweging rond de landelijke zorgakkoorden IZA, WOZO en GALA. In dit nieuwsbericht zetten we de...

Nieuws |

“Het bewijs van ons rendement is geleverd”

Op dinsdag 11 juli a.s. verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Vol handige tips en inspirerende...

Nieuws |

Nieuw woonzorgconcept - Langer thuis? Samen thuis!

Begin juli verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Vol handige tips en sterke praktijkvoorbeelden uit het...

Nieuws |

Het gebeurt in Twente!

Zet enkele tienermoeders, ouderen met levenslust en levensvragen, sociaal werkers en vrijwilligers, ambtenaren van drie Twentse gemeenten...

Nieuws |

Gezocht: referent ZonMw subsidieaanvragen dagbesteding

Alle subsidieaanvragen die ZonMw ontvangt, worden beoordeeld op relevantie en kwaliteit. Bij de kwaliteitsbeoordeling wordt een beroep gedaan...

Nieuws |

Conferentie ouderenzorg: in gesprek over zorgzame gemeenschappen

We worden met z'n allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Dit is ook de visie van...

Nieuws |

‘Welzijn op Recept levert tot 10% zorgbesparing op’

Wat zijn de financiële effecten van Welzijn op Recept (WoR) op het zorggebruik en de zorguitgaven? Gezondheidseconoom Marc Pomp heeft het...

Nieuws |

Modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept beschikbaar

Hoe kunnen gemeenten en zorgverzekeraars Welzijn op Recept implementeren en financieren? Om hen hierbij te ondersteunen, hebben Movisie en het...

Nieuws |

Kamerdebat WOZO: bevorder samenwerking medisch en sociaal

Op donderdag 23 maart jl. debatteerde de Tweede Kamer over de woon- en zorgplannen voor ouderen. Uiteraard werd er veel gesproken over het...