Nieuwsbericht

Oproep: maatschappelijke dialoog ouder worden

20 februari 2024 | 2 minuten lezen

In 2024 wordt een reeks bijeenkomsten in het land georganiseerd onder de noemer ‘Krachtig ouder worden: Praat vandaag over morgen’, op initiatief van de Seniorencoalitie. Zie jij kansen om zo’n maatschappelijke dialoog bijeenkomst in jouw regio (mede) te organiseren of hierbij betrokken te worden?

Als onderdeel van de werkorganisatie van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), waarvan ook Sociaal Werk Nederland deel uitmaakt, zijn eind 2023 in Breukelen en Apeldoorn twee pilotbijeenkomsten Maatschappelijke Dialoog georganiseerd. Onder de noemer ‘Krachtig ouder worden: Praat vandaag over morgen’ gingen ouderen in gesprek over wat hen bezighoudt en hoe zij zich kunnen voorbereiden op (ondersteuning en zorg) de toekomst. De pilotbijeenkomsten zijn positief geëvalueerd en daarom wordt in 2024 een extra serie bijeenkomsten georganiseerd. Initiatiefnemer is de Seniorencoalitie, het samenwerkingsverband van ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en SOMNL.

Zie jij kansen om, samen met jouw gemeente(n), zo’n maatschappelijke dialoog bijeenkomst in jouw regio (mede) te organiseren of hierbij betrokken te worden? Meld je dan bij Truus van Tiggelen. Wij nemen dit dan mee in de voorbereiding van de bijeenkomsten in 2024, zodat we een logisch vervolg van de dialoog in wijken en buurten kunnen waarborgen, in samenspraak met de lokale sociaalwerkorganisaties en gemeenten. En zodat we zorgen dat ook de stem wordt gehoord van bewoners die niet zijn aangesloten bij bonden of netwerken.

Bekijk deze korte impressie van de pilotbijeenkomsten in november 2023:Vijf actielijnen
Sociaal Werk Nederland is betrokken bij meerdere initiatieven die zijn gericht op de beweging naar anders ouder worden. Hierbij kan je denken aan Ouder Worden 2040, het traject handreiking kwetsbare ouderen thuis, en diverse burgerinitiatieven. Alle initiatieven dragen bij aan de vijf actielijnen uit het WOZO-programma:
1. Samen vitaal ouder worden
2. Sterke basiszorg voor ouderen
3. Passende Wlz-zorg
4. Wonen en zorg voor ouderen
5. Arbeidsmarkt en innovatie

Heb je vragen over een initiatief in jouw regio, laat het ons weten. Ken je goede voorbeelden die bijdragen aan deze beweging maar nog te weinig aandacht krijgen, dan horen wij het graag!

Save the date: 24 april WOZO-congres
Zet alvast in je agenda: op woensdag 24 april a.s. vindt een WOZO-congres plaats, net als vorig jaar bedoeld voor professionals vanuit zorg en sociaal werk, vrijwilligers en experts van het ministerie en WOZO-partijen. Meer informatie volgt binnenkort, houd onze website in de gaten.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.