Nieuwsbericht

Feedback gevraagd op visie eerstelijnszorg 2030

2 januari 2024 | 2 minuten lezen

Op woensdag 13 december jl. is de Tweede Kamer door minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geïnformeerd over de consultatieversie visie eerstelijnszorg 2030. Deze visie is onderdeel van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Op dezelfde dag zijn ook de bestuurders van vijftien grote leden bijeengekomen om in gesprek te gaan over de landelijke IZA-ontwikkelingen waaronder de visie eerstelijnszorg en de steeds grotere betekenis hierin van het sociaal werk.

Inmiddels is deze visie met communicatieplan klaar voor consultatie met de achterban. De visie beschrijft de noodzaak van verandering om de toegankelijkheid en continuïteit van eerstelijnszorg voor alle bewoners te waarborgen. Hiervoor zijn meerdere veranderingen nodig, waaronder veranderdoel 5: ‘Hechtere samenwerking realiseren tussen professionals in de wijk of dorp, zodat proactief ingespeeld kan worden op problemen in de wijk/het dorp’. Op lokaal niveau is de sociaal domein professional, waaronder sociaal werk, overlegpartner en deze maakt deel uit van de lokale structuren.

Hechte wijkverbanden
Vanuit de ervaringen opgedaan met onder meer Welzijn op Recept weten wij dat bij een deel van de medische problemen waarvoor bewoners naar de huisarts gaan, sociaaleconomische redenen de oorzaak zijn zoals schulden of eenzaamheid. Juist in de samenwerking met hechte wijkverbanden waarin verschillende professionals elkaars deskundigheid leren kennen en waarderen, kan het verschil worden gemaakt om de juiste hulp in te zetten op de juiste oorzaak.

De focus en aandacht voor preventie en welzijn is in deze eerstelijnsvisie opgenomen als voorwaardelijk om tot de gewenste verandering te komen. De samenwerking tussen huisarts en het preventieve, vaak collectieve aanbod in wijken en buurten komt ook in de WOZO-beweging steeds terug als voorwaarde om ouderen langer thuis te laten wonen. Je vindt de consultatieversie visie eerstelijnszorg 2030 hier als download op de website van de Tweede Kamer. De Message House visie eerstelijnszorg geeft daarnaast een goede compacte weergave van de strategie, de kernwaarden, de veranderdoelen en de beoogde effecten.

In 2024 gaan we verder aan de slag om te komen tot een landelijk implementatieplan, samen met zorg- en sociaal domein partners. Ook hier zal Sociaal Werk Nederland zich richten op lokale vrijheid om tot een passende invulling te komen.

Oproep: feedback op visie eerstelijnszorg
Om te komen tot deze lokale vrijheid, helpt het om beter zicht te krijgen op de diverse soorten wijkverbanden die er al zijn waarbij sociaal werk en eerstelijnszorg samenwerken. Daarom nogmaals de oproep om ons te laten weten als jouw organisatie aan zo’n wijkverband deelneemt.

Mocht je daarnaast opmerkingen of aanvullingen hebben op de visie eerstelijnszorg, dan kan je die voor donderdag 11 januari per e-mail aan ons doorgeven.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Truus van Tiggelen.

Lees ook: