Nieuwsbericht

Congres Thuis in de wijk: Van woonzorgvisie naar werk in uitvoering

3 januari 2024 | 2 minuten lezen

Er ligt een uitdagende klus op ons te wachten: bouwen aan innovatieve woonvormen en toegankelijke buurten waar mensen samen prettig oud kunnen worden. Die opgave kunnen we alleen samen aan. Gelukkig is er in het hele land kennis en ervaring voorhanden, die we kunnen benutten om met elkaar flinke stappen vooruit te zetten. Doe je ook mee? Tijdens het congres Thuis in de wijk op 13 maart 2024 in congrescentrum 1931 Den Bosch wordt kennis gedeeld en gezorgd voor ontmoeting, verrijking en versnelling. Sociaal Werk Nederland is als ‘meedenker’ betrokken bij het congres.

Programma

In het plenaire ochtendprogramma vertelt Wilma Dirken, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, over het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn. Daar zijn ruim 130 organisaties bij aangesloten om zich in te zetten voor een thuis voor senioren. Marja Elsinga, hoogleraar bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, deelt haar visie op wat er nu nodig is om de wooncrisis op te lossen: bouwen, het beter benutten van bestaande bouw en meer ruimte bieden aan innovatieve concepten. Dat hierbij de stem van de ouderen het allerbelangrijkste is, laat de Vlaamse auteur Ann Peuteman zien. Samen met één van de hoofdrolspelers uit haar laatste boek ‘Rebels’ roept ze ons op om echt te luisteren naar ouderen - lees ook het interview met Ann op Sociaal.net.

In de middag zijn er drie rondes met projectsessies, werksessies, masterclasses, excursies en rondetafels aan, over onder meer:

 • Het initiatief Samen Thuis in Breda van Surplus (lees ook dit artikel)
 • De Kwendelhof in Tilburg waar sociaal werk (ContourdeTwern), zorg en wonen nauw samenwerken met bewoners
 • De Thuisplusflat breidt uit, hoe doen ze dat?
 • Woonplezier vergroten in bestaande flats, de Flatcoach deelt ervaringen
 • Omzien naar elkaar en wonen met jong en oud in de Mantelzorghof
 • Concrete potjes voor versnelling; overzicht van alle Stimuleringsregelingen
 • Met Voorzorgcirkels van onderop bouwen aan een zorgzame buurt
 • Ontwerpen van een Dementievriendelijke woonomgeving
   

Voor wie?
Het congres Thuis in de wijk is bedoeld voor bestuurders, projectleiders en praktijkmensen bij woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, vrijwilligers en bewonersinitiatieven en andere initiatiefnemers van woon(zorg)projecten, architecten, sociaal ondernemers, adviseurs, ontwikkelaars/beleggers en bouwbedrijven die aan de slag zijn of willen met:

 • het realiseren van nieuwe woonzorgvormen en zorgzame buurten;
 • het opschalen en versnellen van succesvolle oplossingen;
 • het aanpakken van knelpunten.

En voor iedereen die de samenwerking tussen partijen beter wil organiseren.

Wil je erbij zijn op 13 maart? Schrijf je dan snel in. Er is een beperkt aantal vrijkaarten beschikbaar (max. 1 per organisatie) dus zorg dat je je op tijd aanmeldt!