Vakmanschap

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Verslag webinar Sunny Selwerd: zo doen we dat!

Een vitale wijk ontstaat in een samenspel van gemeente, woon-, zorg- en sociaalwerkorganisaties én bewoners. Hoe maak je een woonwijk sterk en...

Nieuws |

Online stemmen kan nu: op jouw Sociaal Werker van het Jaar 2022

Diana Huurnink, Nadine de Koning en Redouan el Khayari zijn genomineerd voor de titel Sociaal Werker van 2022. Van 5 april tot en met 11 mei...

Nieuws |

Nieuwe beroepscompetenties sociaal-financiële dienstverlening

“Ik denk dat deze nieuwe beroepscompetentieset ons als professionals een fundament biedt voor ons werk. En dat het ons helpt om onze trots ...

Nieuws |

Kick-off van PREVENT: Integrale wijkgerichte preventie

PREVENT, de onderzoeksgroep van tien lectoraten van Hogeschool Utrecht (HU) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) versterkt de...

Nieuws |

Kenniscentrum Sociaal Domein – Kennispartner voor het hele Sociaal Domein

Kenniscentrum Sociaal Domein is een nieuw kennisinstituut voor alles op het gebied van de Wmo, de Participatiewet,...

Nieuws |

Webinar samen werken aan financiële bestaanszekerheid

Het programma Schouders Eronder presenteert in deze webinar de beroepscompetenties. Weer een stap in professionalisering van de...

Nieuws |

Uitnodiging workshop: Effectieve dynamiek van de organisatiecultuur

“Cultuur schept orde in de chaos” luidt de titel van het eerste deel van het boek “The corporate tribe” van Danielle Braun en Jitske...

Nieuws |

Financieel Misbruik: samen (h)erkennen en actie!

In samenwerking met Sociaal Werk Nederland organiseert Schouders Eronder een online themadag over financieel misbruik. Financieel misbruik...

Nieuws |

Terugkijken? Online Jongerenwerk #Awareness-training!

Voor wie daar toen niet bij kon zijn, of gewoon wil terugkijken: de training staat nu online. Als je als organisatie wil dat je...

Nieuws |

Kinderwerk, onmisbare schakel in de sterke sociale basis opgroeien – in je buurt

Korte film Kinderwerk, onmisbare schakel in de sterke sociale basis opgroeien – in je buurt en artikel met lobbymateriaal...