Nieuwsbericht

Rapport: Zzp’ers in het sociaal werk

8 mei 2023 | 1 minuut lezen

Volgens het CBS waren er in 2022 13.000 zzp’ers werkzaam in de branche sociaal werk. Het aandeel zelfstandigen onder de totale groep sociaal werkers nam bovendien sterk toe. Welke motieven spelen hierbij een rol en wat zijn de gevolgen voor het werk en voor bewoners? Movisie hield een peiling onder sociaal werkers. In het rapport Zzp'ers in het sociaal werk lees je wat de stand van zaken is, en hoe de ontwikkelingen worden bekeken vanuit het perspectief van zowel de zzp’ers als van sociaal werkers in loondienst.

De informatie is gebaseerd op een peiling gehouden door Movisie onder sociaal werkers in 2022. In totaal vulden 185 respondenten een online vragenlijst in, waarvan 68 zelfstandigen en 117 sociaal werkers in loondienst. Zij kregen deels specifieke en deels dezelfde vragen, om zo meer te weten te komen over de eigen situatie, en hun opvattingen over zelfstandigen in het sociaal werk.

Namens Sociaal Werk Nederland reageert directeur-bestuurder Lex Staal op de bevindingen: "Het is handig en verstandig om een bepaald aantal zzp’ers in de sector te hebben, om flexibel te kunnen inspelen op tijdelijke drukte en vervanging en om specifieke expertise te kunnen inschakelen die je als sociaalwerkorganisatie zelf niet in huis hebt. Wel is het belangrijk dat er in de sector een gezonde balans blijft tussen zzp’ers en sociaal werkers in vaste dienst. Wat ons opvalt in het onderzoek is dat zzp’ers en medewerkers in loondienst niet gelijkwaardig lijken te worden behandeld in het toedelen van taken en administratie. De indruk ontstaat dat zzp’ers de krenten uit de pap krijgen en de medewerkers in loondienst de ‘left overs’. Dat zou wat ons betreft eerder andersom moeten zijn."

Je vindt het rapport 'Zzp'ers in het sociaal werk' op de website van Movisie. Je vindt daar ook een interview met onderzoeker Barbara Panhuijzen waarin zij de belangrijkste resultaten toelicht.