Vakmanschap

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Doe mee met de training 'Bestaanszekerheid op orde'

In september start opnieuw de training 'Bestaanszekerheid op orde'. Heb je de vorige keer gemist, dan heb je nu opnieuw de kans de training te...

Nieuws |

Hoeveel investeert jouw organisatie in stages en opleidingen?

VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties waaronder Sociaal Werk Nederland, willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld organisaties...

Nieuws |

Factsheet: Ontdek hoe mbo-sociaal werkers organisaties krachtiger maken

Investeringen in sociaal werk betalen zich dubbel en dwars terug, verschillende onderzoeken tonen dit aan, waaronder onderzoek van Cigarbox...

Nieuws |

Business Masterclass: “Het laat het effect zien van wat je doet”

Eerder kondigden we de opening voor inschrijving van de Business Masterclass Sociaal Werk aan, een uniek leertraject van de Hogeschool van...

Nieuws |

Introductiesessie Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Tientallen leden zijn inmiddels gecertificeerd, anderen zijn onderweg. En jij? 

Wil je ook starten, maar weet je nog niet goed...

Nieuws |

Workshop Invullen zelfevaluatie Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Wil je met jouw organisatie aan de slag met het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk, maar vind je het lastig om met de zelfevaluatie te...

Nieuws |

Nieuwe scholing in de maak met als doel: duizend extra opbouwwerkers


Sociaal Werk Nederland en Krachtproef, kennisplatform van opbouwwerkers, hebben het initiatief genomen om tot een nieuwe verdiepende...

Nieuws |

Business Masterclasses Sociaal Werk: inschrijven kan weer

Wil je je kennis uitbreiden op het gebied van programma- en projectmanagement, marketing en communicatie en innovatiemanagement? Schrijf je dan...

Nieuws |

Erkenning meerwaarde mbo-certificaten sociaal werk: denk mee en beantwoord drie vragen

Sociaalwerkorganisaties erkennen de meerwaarde van mbo-certificaten, blijkt uit de reacties op een recente oproep in de branche. Die meerwaarde...

Nieuws |

Ethics Filmservice: leren en reflecteren aan de hand van film

Sociaal werkers zijn betrokken professionals. Maar die betrokkenheid kan ook voor blinde vlekken zorgen. Samen reflecteren op maatschappelijke...