Vakmanschap

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

De Waardenkaart: schurende waarden in het sociaal domein

Stel je eens voor: er is één wet op het sociaal domein. Welke waarden zouden hierin het belangrijkst zijn? Wat zeggen bewoners en...

Nieuws |

Opleiden met subsidie: meld je nu snel aan voor SectorplanPlus

Opleiden van medewerkers in sociaal werk is en blijft van belang voor instroom en behoud. Daar zijn verschillende subsidies voor. Wil jij ook...

Nieuws |

Gemeente Amsterdam investeert 7,5 miljoen in jongerenwerk

Het stadsbestuur van Amsterdam steekt de komende jaren 7,5 miljoen euro extra in jongerenwerk. Dat moet ervoor zorgen dat minder jongeren in de...

Nieuws |

Videosessie over sociaal werk en geestelijke verzorging thuis

Aandacht voor zingeving en levensvragen vraagt stilstaan om te luisteren naar verhalen van buurtbewoners. Trage vragen stellen en zo vanuit...

Nieuws |

Eerste Roadshow Actieagenda De Kracht van de mbo-sociaal werker

“De inzet van mbo-studenten sociaal werk kan veel betekenen in de wijkaanpak. Breng daarom de studenten de wijken in.” Deze oproep werd...

Nieuws |

Nieuwe ronde Business Masterclasses Sociaal Werk in najaar

Wegens succes herhaald: in het najaar van 2023 start een nieuwe ronde van cluster 1 van de Business Masterclasses Sociaal Werk. Het aantal...

Nieuws |

Ontmoet je collega P&O’er en HRM’er op 28 september!

Sociaal Werk Nederland organiseert enkele keren per jaar een bijeenkomst voor personeelsfunctionarissen, het OPOF. De eerstvolgende...

Nieuws |

Rapport: Zzp’ers in het sociaal werk

Volgens het CBS waren er in 2022 13.000 zzp’ers werkzaam in de branche sociaal werk. Het aandeel zelfstandigen onder de totale groep sociaal...

Nieuws |

Zorgelijk beeld administratie- en regeldruk in sociaal werk

In het sociaal werk leidt de druk van het grote aantal regels en verplichte administratie tot een enorme werkdruk. Sociaal werkers zijn hier...

Nieuws |

Sociaal werk in de lift: ‘Sociaal werker' nu meest gezochte mbo-opleiding

De opleiding tot sociaal werker is het afgelopen jaar de meest gezochte opleiding geweest op KiesMBO, de officiële portal voor studie- en...