Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Campagne Alleen Samen gestart

Op 26 maart 2020 geplaatst door

De overheidscampagne ‘alleen samen’ gestart met advertenties in kranten en op social media. Vanaf 27 maart 2020 zijn ook TV en radio live.

Het doel van de campagne is dat mensen de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kennen en deze ook opvolgen. Want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarnaast moet ‘alleen samen’ een paraplu worden waar ook op een later moment andere deelcampagnes (bijv. economisch van aard) onder kunnen starten.

Intussen werkt de overheid door aan de volgende campagnemiddelen, ook voor speciale doelgroepen als jongeren of mensen met een beperking.

De materialen kunnen gratis gebruikt worden om bewoners te informeren.
Je vindt de materialen voor posters, spotjes enz hier. 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten