Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Vergoeding voor EVC procedure “Vakbekwaam Jeugd- en Gezinsprofessional

Op 6 februari 2020 geplaatst door

Ben jij HR-adviseur en zijn er in jouw organisatie professionals die in de jeugdhulp en/of jeugdbescherming werken op hbo-niveau of hoger? Dan zijn zij mogelijk al gestart met de EVC-procedure ‘Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’ bij een erkende EVC aanbieder om hun herregistratie in het SKJ register in orde te maken. EVC staat voor ‘Erkenning eerder Verworven Competenties’. Dit voorjaar komt een vergoeding van 450 euro beschikbaar voor een deel van de afgeronde EVC-procedures.

De vergoeding komt beschikbaar voor degenen die VÓÓR 1 APRIL 2018 al een voorlopige inschrijving bij het SKJ hebben en dus vallen onder de overgangsregeling én zich voor 1 april 2023 moeten herregistreren. Op dit moment wordt de regeling verder uitgewerkt met als inzet dat de administratieve belasting zo laag mogelijk is. Wanneer precies de eerste aanvragen ingediend kunnen worden, is nu nog niet precies duidelijk maar deze wordt voor de zomer verwacht. Raadpleeg daarom deze website regelmatig: we laten het zo snel mogelijk weten!

Deze EVC-procedure is er voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (het jeugddomein) die al minstens één jaar werken op hbo-niveau of hoger. Voorwaarde is verder dat deze professionals werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en dat ze niet voldoen aan de eisen voor registratie in het SKJ kwaliteitsregister Jeugd- en gezinsprofessionals. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben

Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd én zich voor 1 april 2023 moeten herregistreren. Dit kan zijn omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben. Of omdat zij werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Waarom is deze EVC-procedure ontwikkeld?

In de Jeugdwet is de zogenoemde norm van verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om voor bepaalde werkzaamheden een bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde professional in te zetten.

Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen kunnen het EVC-traject doorlopen. In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de juiste competenties beschikt. Want de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt bepaalde competenties. Op basis van competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessionals is er daarom een EVC-standaard ontwikkeld.

Meer informatie

Meer informatie over deze EVC-procedure is te vinden in het EVC-loket, ook kan je er terecht met vragen. Het loket is via deze link bereikbaar.

 
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten