Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Eerste sociaal werker in het Beroepsregister Sociaal Werk

Op 29 juni 2016 geplaatst door

“Wij zijn professionals in ons werk”

Dat werkgevers het belang inzien van een beroepsregister voor sociaal werkers blijkt wel uit het feit dat een oplettende regisseur bij Stichting Compass in Uden haar medewerkers direct attendeerde op de mogelijkheid tot aanmelden bij Registerplein. Jongerenwerker Pieter Poorts voegde de daad bij het woord, en mag zich nu de eerste aanmelder voor het voorportaal Sociaal Werk noemen. “Ik laat met een beroepsregistratie graag zien dat ik als jongerenwerker een professional ben.”

Gepassioneerde jongerencoach
Poorts is opgeleid tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, en gebruikt als jongerenwerker zijn ervaring in de adolescentenpsychiatrie. “Ik heb op 2 units gewerkt: diagnosticeren en vervolgtrainingen. Zo heb ik veel geleerd over het gedrag van jongeren, en dat komt me in mijn huidige werk goed van pas”. Bij Stichting Compass in Uden verdeelt hij zijn tijd tussen het coachen van jongeren op straat en het coördineren en coachen van vrijwilligers. “In beide rollen ben ik vooral aan het trainen. Maar waar het bij de jongeren aankomt op het toewerken naar een gedragsverandering, gaat het bij de vrijwilligers meer om het wijzen op verantwoordelijkheden en hen daarin trainen.”

Je professionaliteit laten zien
Nu het jongerenwerk bij de gemeenten is ondergebracht, ziet Poorts veel voordelen in een beroepsregistratie. “Het is belangrijk dat we laten zien wie we zijn en wat we doen. Bij jongerenwerk is het lastig in cijfers uit te drukken wat je hebt bereikt. We werken met gesprekstechnieken en acties in samenwerking met een breed veld, zoals scholen, gemeente, Jeugd en Gezin, om zo te voorkomen dat jongeren ontsporen en bij de Jeugdhulpverlening terecht komen. Zo’n beroepsregistratie is goed voor de beroepsgroep in zijn geheel. Samen kunnen we een vuist maken en een betere positie creëren. En laten zien dat we gepassioneerd bezig zijn met ons vak en ons graag blijven ontwikkelen.”

Benieuwd naar de toekomst
Poorts is de eerste, dus is het nog lastig om te zeggen wat het register kan gaan brengen. “Ik denk wel dat het een mooi platform kan zijn voor alle sociaal werkers, zodat we ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Het is goed om zo’n keurmerk in de hand te hebben en te laten zien dat we professionals zijn.”

Lees verder en meld je ook aan voor het Beroepsregister Sociaal Werkers!
De kosten zijn, vastgelegd in de nieuwe Cao, voor de werkgever.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten