Blog

SOCIAAL WERK RENDEERT

Sociaal werk rendeert, is de uitkomst van onderzoek. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op 'wat werkt' . Narratief onderzoek: duiken in verhalen en duiden van verhalen maakt het verschil.
17 maart 2021 | 1 minuut lezen

De baten van Sociaal Werk liggen 1.6. hoger dan de kosten. Dit is de uitkomst van een analyse van 32 business cases, in opdracht van Sociaal Werk Werkt! Super, dat deze cijfers er liggen. Een mooie basis voor organisaties om de verbinding te leggen tussen tellen en vertellen.

Sociaal werk draagt bij aan betere kwaliteit van leven, voorkómt een beroep op zorg en dempt personeelstekorten in de zorg. Vervolgonderzoek zou zich onder andere moeten richten op het expliciet maken van werkwijzen en ‘wat werkt’, werkzame elementen in de gekozen aanpak. Dat kan bezielend werken in de beroepspraktijk, is de aanbeveling van Erasmus School of Economics.

Een aanbeveling die ik helemaal onderschrijf. Sociaal Werk tilt op van inspirerende praktijken. Praktijken die gebaseerd zijn op interactie; het gebeurt in relaties! Over wat daar gebeurt en waarom het werkt zoals het werkt, weten Sociaal Werkers meer dan ze weten. Klinkt cryptisch hè? Sociaal Werkers vinden wat ze doen,zó vanzelfsprekend, dat ze onderliggende kennis niet meer zien. Dat maakt dat veel Sociaal werkers het lastig vinden om te ver(ant)woorden waarom ze doen wat ze doen. Dat is jammer. Als je weet welke interactie processen bijdragen aan effect, kun je ‘geheime recept’ delen met samenwerkingspartners of je financier. Als je weet welke waarden en overtuigingen onder je handelen liggen, krijgt je beroepstrots een boost.

Deze onbewuste kennis komt naar boven als je in verhalen duikt en die verhalen vervolgens duidt en verbindt met wetenschappelijke kennis. 

Meer weten? www.enerrgy.nl riemie@enerrgy.nl