Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws van alle thema's

Nieuws |

Vacature: projectleider Lerende keten Schouders Eronder (32 uur, Utrecht)

Vacature van Divosa Wil jij werken aan betere schuldhulp in Nederland? Heb je ervaring als senior projectleider of adviseur in het sociaal...

Nieuws |

Gezocht: Samenwerkingsexperimenten Bewoners en sociaal werk – samen voor de buurt

Uitnodiging Consultatiegesprekken 21, 22 en 24 juni 2021

Nieuws |

Vooraankondiging bonusregeling 2021

Sociaalwerkorganisaties kunnen medewerkers voordragen voor de eenmalige bonus

Nieuws |

SER, pak door met een sterke pedagogisch buurt én verbinding met school en kinderopvang!

Een kansrijke start voor ALLE kinderen van 0 – 13 betekent wat Sociaal Werk Nederland betreft: extra aandacht voor juist die kinderen die het...

Nieuws |

Te weinig jongerenwerkers voor aanpak jeugdige drugscriminelen

Onderzoeksraport Politie Nederland: Dealers in de dop.

Nieuws |

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

De conferentie 'Een Nieuwe generatie ouderen langer thuis'
Delen en verbinden in uw eigen regio.

Nieuws |

Podcast: zo versterk je veerkracht van jongeren

Het platform JEP maakt een nieuwe podcastreeks over het thema veerkracht, in samenwerking met Stijn Sieckelinck van de Vrije...

Nieuws |

Zomerstage Kamerleden wordt herfstwerkbezoek

Op onze oproep aan leden om een zomerstage te organiseren voor nieuwe en blijvende Kamerleden is zeer enthousiast gereageerd:...

Nieuws |

Mensen met verstandelijke beperking willen gevarieerdere dagbesteding en meer eigen regie

Ook willen ze graag van betekenis zijn voor hun woonomgeving, constateerde sociaal werker Thea de Vries-Brinkman in haar onderzoek.

Nieuws |

Grip op het leven voor huishoudens met complexe problemen

Van Overleven Naar Leven: bewezen aanpak die onderdeel is van de Amsterdamse maatwerkmethode voor huishoudens met complexe problemen.

ContactLid worden