Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Nieuwsoverzicht

Nederland heeft bijna een miljoen armen

Dit blijkt uit de publicaties 'Armoede in Kaart 2018' en 'De SCP-methode voor het meten van armoede: herijking en revisie'.

566

Nieuw programma Samen tegen Mensenhandel

Doel: verbeteren opvang en zorg voor slachtoffers, intensiveren de opsporing van daders; betere signalering van deze vormen van uitbuiting.

301

Kamerbrief onderzoeksopzet evaluatie Besluit reële prijs

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de opzet van het evaluatieonderzoek voor het Besluit reële prijs. Download Kamerbrief onderzoeksopzet evaluatie Besluit reële prijs...

379

Nieuwe serie The Rotterdam Project met dak- en thuislozen en Beau van Erven Dorens

De tranen van frustratie van de presentator vanwege de onmenselijke bureaucratische hindernissen kunnen misschien echt iets veranderen.

462

Aandacht voor cliënten in de opvang/beschermd wonen in Schouders Eronder-tournee

Laat kwetsbare mensen eerder en makkelijk toe in schuldhulptrajecten, versterk (hulp rond) financiële zelfredzaamheid!

303

Call! Schouders Eronder stelt een impulsbudget beschikbaar om onderzoek te stimuleren (5 nov.!)

Voor betere schuldhulpverlening is meer (toegepast) onderzoek nodig, mbt de vertaling en verbinding naar de praktijk.

679

Nieuwe groep trainers De Nieuwe Toekomst

Voor het ondersteunen van vrouwen die huiselijk geweld hebben meegemaakt: richting sociale en economische zelfstandigheid.

179

Reminder: Sociaal werk, denk mee over nieuw instrument 'preventieve signalering' op 18 oktober

Zeven GGD’en zijn, met behulp van subsidie van ZonMw, bezig met het ontwikkelen van een instrument dat het gesprek ondersteunt en faciliteert met mensen die nog net stabiel (zelfstandig)...

398

Schakelteam presenteert slotconclusies: minder bureaucratie, meer oog voor elkaar

Slotrapportage biedt ook sociaalwerk handvatten voor samenwerking rond lokale aanpak verwarde personen

233

Tweede ronde Koers en kansen projectvoorstellen geopend

Project in ontwikkeling waarmee je wilt voorkomen dat mensen terugvallen in de criminaliteit?

915
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten