Nieuwsbericht

Save the date: Algemene Ledenvergadering 29 mei 2024

12 maart 2024 | 1 minuut lezen

De voorjaars-Algemene Ledenvergadering komt eraan. Reserveer de datum vast in je agenda: woensdag 29 mei a.s. vanaf 10:00 uur. Op de agenda staat in ieder geval het jaarverslag en de jaarrekening 2023. We komen terug op de governance van de vereniging en gaan graag in gesprek over de positionering van het sociaal werk.

IZA, WOZO, GALA, Hervormingsagenda Jeugd, de oplossing ligt in het sociaal domein en dus het sociaal werk. Maar overal is daarover een ander beeld. Een groep van leden heeft het op zich genomen om tot een eenduidig verhaal en beeld te komen van wat de kracht van het sociaal werk is. Een tekst die bij alle verdere uitwerking en lokaal en regionaal als basis kan dienen. Tijdens de ALV wordt dit verhaal gepresenteerd en bediscussieerd met als doel de eindversie vast te stellen.

Tot slot staan we stil bij de actualiteiten rondom de landelijke akkoorden en Haagse zaken.

Hoe laat en waar?
We starten om 10:00 uur en sluiten rond 12:30 uur af met een broodje.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats bij Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen.

Jaarcongres Sociaal Werk op 25 september
Traditiegetrouw is deze ALV voorafgaand aan het jaarcongres Sociaal Werk, maar die vindt dit jaar plaats op woensdag 25 september a.s. Noteer de datum alvast! Meer informatie over het programma en de locatie volgt binnenkort.

Kun je zelf niet komen?
Zoals bekend is de Algemene Ledenvergadering in principe alleen toegankelijk voor de directeur(-bestuurders). Laat je agenda het niet toe zelf aanwezig te zijn, maar wil je wel jouw stem laten horen, machtig dan een medewerker of een collega-lidinstelling. Zorg ervoor dat het formulier uiterlijk maandag 27 mei a.s. in ons bezit is.

Aanmelden
Meld je hier aan. De definitieve agenda en overige stukken worden in de week van 13 mei gemaild.