Nieuwsbericht

Ethics Filmservice: leren en reflecteren aan de hand van film

14 maart 2024 | 2 minuten lezen

Sociaal werkers zijn betrokken professionals. Maar die betrokkenheid kan ook voor blinde vlekken zorgen. Samen reflecteren op maatschappelijke en ethische thema’s, bijvoorbeeld aan de hand van film(fragmenten), kan hierbij helpen. Ethics Filmservice biedt een ruime selectie documentaires die hiervoor geschikt zijn en zoekt organisaties om hun platform nog beter geschikt te maken voor het sociaal werk. Nieuwsgierig? Volg een online introductie op 9 of 11 april a.s.

Ethics Filmservice is een dienst en platform met een groeiend aanbod aan zorgvuldig geselecteerde maatschappelijk relevante films, met inhoudelijke en didactische ondersteuning, die in te zetten zijn voor de ontwikkeling van waardegedreven professionals. Via het platform heb je onbeperkt toegang tot dit aanbod, dat op meerdere manieren en voor verschillende doelen inzetbaar is. Denk aan film(fragmenten) voor opleidingen, themabijeenkomsten, teambuilding of het trainen van vrijwilligers. De organisatie kan adviseren bij het vinden van de juiste films, fragmenten en toepasbaarheid.

Waarom sociaal werk?
De sociale onderneming Ethics Filmservice is mede opgericht door sociaal werkers die ook documentairefilms maken en hierin de raakvlakken ontdekten. Affectief leren; leren observeren, luisteren en het ontwikkelen van je moreel en ethisch kompas staan centraal. Het evenwicht tussen professionaliteit, de opdracht vanuit opdrachtgevers zoals gemeentes, en de missie-gedreven opgave om de belangen te behartigen van de mensen waar je mee werkt, is een delicate balans. Ethics Filmservice wil medewerkers individueel en als team helpen om hier zorgvuldig in te acteren door methodisch te werken met hun filmaanbod.

Aanbod: samen uitwerken en onderzoeken
Stichting IMW Tilburg is als eerste welzijnsorganisatie een partnership aangegaan omdat zij het belangrijk vinden om hun medewerkers kennis en inzicht te bieden in de brede doelgroep waar zij mee werken. In het webinar van dinsdag 9 april a.s. zal Kim van Dijsseldonk (manager Beleid, Innovatie & Kwaliteit) de eerste ervaringen met Ethics Filmservice delen. In samenwerking met sociaalwerkorganisaties wil Ethics Filmservice de mogelijkheden en meerwaarde van het platform graag verder uitwerken en onderzoeken. Daarom bieden zij een tiental organisaties de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief het platform te gebruiken en hier in een partnership een methodiek op te ontwikkelen, toegesneden op het sociaal werk.

Nieuwsgierig? Volg een online introductiebijeenkomst
Om nader kennis te maken met het platform, organiseert Ethics Filmservice twee gratis online introductiebijeenkomsten voor directeur-bestuurders, HR-professionals en managers Innovatie & Ontwikkeling. Je hoort meer over het platform, de toegevoegde waarde voor sociaalwerkorganisaties en ervaringen uit de praktijk. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen:


Neem voor meer informatie contact op met Ethics Filmservice via e-mail of kijk op de website.