Nieuwsbericht

Voldoende vakbekwame jongerenwerkers vraagt om actie vanuit beroepsopleidingen en werkveld

11 maart 2024 | 2 minuten lezen

Maandag 11 maart kwamen 50 professionals online samen vanuit zowel het kinder- en jongerenwerk als het beroepsonderwijs. De videosessie was georganiseerd door BVJong in samenwerking met Sociaal Werk Nederland. Beide verenigingen hebben vakontwikkeling van het kinder- en jongerenwerk hoog op de agenda staan. Hoewel het kinder- en jongerenwerk met ongeveer 2000 Fte nog steeds een kleine beroepssoort is, merkt de beroepspraktijk op dat de vraag om meer inzet van het kinder- en jongerenwerk toeneemt.

Ook merken zij op dat er te weinig kinder- en jongerenwerkers van de opleiding uitstromen met specifieke vakkennis. Kinder- en jongerenwerk komt vaak maar bescheiden aan bod binnen het curriculum, waardoor weinig studenten het kinder- en jongerenwerk als beroep leren kennen. Een investering vanuit beroepsopleidingen en het werkveld om de vakontwikkeling van kinder- en jongerenwerkers te versterken is daarom hard nodig.

Kansrijke voorbeelden
Sociaal Werk Nederland peilde in de afgelopen maanden hoe vakontwikkeling van het kinder- en jongerenwerk vorm krijgt binnen opleidingen en in de beroepspraktijk. In deze rondgang stuitte zij op een aantal kansrijke voorbeelden waar samenwerking tussen mbo, hbo en praktijk resulteert in betekenisvolle leerplekken voor zowel studenten als kinder- en jongerenwerkers. Twee van deze voorbeelden presenteerden zich tijdens de videosessie.

Leerbedrijf voor kinder- en jongerenwerk
Alef Sies (jongerenwerker) van Amaryllis vertelt o.a. over hoe ze in Leeuwarden een leerbedrijf zijn gestart waar mbo en hbo studenten met interesse voor kinder- en jongerenwerk samenkomen. Wekelijks zijn ze een ochtend samen en worden er inhoudelijke lesprogramma’s aangeboden. Studenten leren o.a. wat kinder- en jongerenwerk is, hoe je betekenisrelaties opbouwt met jongeren en wat methodisch werken in het kinder- en jongerenwerk behelst.

Professionele werkplaatsen
In Eindhoven ontmoeten het kinder- en jongerenwerk van Dynamo (Lumens) en studenten en docenten van Fontys Hogeschool en het Summa college elkaar sinds 2 jaar in professionele werkplaatsen. Studenten van verschillende studies en leerjaren maken kennis met maatschappelijke vraagstukken in de wijk en leren deze community gericht te benaderen.

Uitwisseling in breakoutrooms
Uit de uitwisseling die volgde in de breakoutrooms haalden we op dat de voorbeelden anderen inspireren om vanuit de driehoek mbo, hbo en praktijk te werken aan vakontwikkeling van het kinder- en jongerenwerk. De samenwerkingsvormen bieden mogelijkheden om een grotere groep studenten goed kennis te laten maken met wat het vak inhoudt en enthousiasme voor het vak te laten groeien.

Impuls voor het kinder- en jongerenwerk
Sociaal Werk Nederland en BVJong gebruiken de input om de vakontwikkeling van het kinder- en jongerenwerk een impuls te geven. Sociaal Werk Nederland bundelt inzichten dit voorjaar in een artikel en organiseert een expertmeeting op 11 april om door te denken over vervolgplannen en acties.

Meer weten? Neem contact op met Jolanda Sonneveld: sonneveld@sociaalwerk.nl

Lees ook de uitgebreidere versie van het artikel op Sociale Vraagstukken