Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Nieuwsoverzicht

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid heeft op 7 maart de nieuwe versie van het Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein vastgesteld. De nieuwe versie is volledig...

309

Hoe psychische kwetsbaarheid kan leiden tot eenzaamheid, en wat je eraan kunt doen

Onder andere omdat goede contacten in de buurt hun herstel bevorderen. Hoewel er prachtige initiatieven zijn voor deze groep, blijkt het vaak lastig om deze bij activiteiten te betrekken.

632

Tweede bijeenkomst landelijk Netwerk Sociale Inclusie en Participatie op 25 april 2019

Voor wie deel wil uitmaken van de ‘coalition of the doing’ en de ambitie heeft om een normaal en zinvol leven mogelijk te maken voor mensen die sociaal en psychisch kwetsbaar zijn.

319

Mensen die in een voorziening voor beschermd wonen verblijven, hebben gewoon recht op huurtoeslag.

De rechter veegt het betoog van de belastingdienst van tafel: geen sprake van ‘naar zijn aard slechts van korte duur’.

353

Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren - Kamerbrief Blokhuis

(T)Huis voor 10.000 jongeren, voorkomen nieuwe instroom - Pilotgemeenten met 1 aanspreekpunt en integrale ondersteuning

637

Gemeente Apeldoorn gaat door met de aanpak Gezonde Familie

Zet peers in om kwetsbare jongeren te bereiken

313

CPB: Doel minder dure zorg door inzet wijkteams niet gehaald

Alleen over dagbesteding + individueel maatwerk: te kort door de bocht dat wijkteams zorgen voor hogere Wmo-kosten

1137

Safe the date: conferentie Koers en Kansen

Op 5 februari vindt de eerste Koers en kansen werkconferentie plaats. Ben jij er bij?

361

Bijzondere onderscheiding voor oprichter van De Tussenvoorziening

Jules van Dam heeft uit handen van wethouder Maarten van Ooijen de Maartenspenning ontvangen.

254
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten